3,500 חדרי מלון חדשים יצטרפו בחודשים הקרובים ל-44,000 הקיימים: בימים אלו מסיים משרד התיירות את הליך הקצאת המענקים לשנת 2010, לעשרות פרויקטים מלונאים, בהיקף השקעה כולל בסך של כ- 1.5 מיליארד שקלים (מתוכם למעלה מ-300 מיליון שקלים מענק משרד התיירות)

הליך הקצאת המענקים מתבצע בחודשים האחרונים בקצב מוגבר, ע"י מינהלת ההשקעות במשרד התיירות, במקביל לגידול בתיירות הנכנסת–הרושמת השנה עליה של כ-30% לעומת שנת 2009 (כחצי מיליון תיירים נוספים!). יעד משרד התיירות, ל-4 מיליון תיירים בשנת 2012 ו-5 מיליון בשנת 2015, מחייבים עם זאת, תוספת של כ-18,000 חדרים, במיוחד באזורי הביקוש ירושלים, תל אביב וסובב כנרת.

שר התיירות, סטס מיסז'ניקוב, מתריע בחודשים האחרונים כי מחסור בחדרי מלון, במיוחד באזורי הביקוש ובעונות השיא, יפגע פגיעה קשה בביקושים לתיירות בישראל – שיתקלו בחוסר היצע וחמור לא פחות, בתדמית ישראל כמדינת תיירות מודרנית, איכותית ואטרקטיבית. כתוצאה מכך, מוסיף השר, הנזק הצפוי למשק ולתעשיית התיירות, על ענפיה השונים, מאובדן הכנסות ופיטורי עובדים, נאמד בעשרות מיליוני דולרים בשנה.

כמענה למחסור, יצר מינהל ההשקעות במשרד התיירות מספר מסלולי סיוע, במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, המאפשרים מתן מענקים וסיוע ליזמים לבניית מלונות בכל הארץ, עם עדיפות גבוהה לערים ירושלים וסובב כנרת. מסלולים אלו מאפשרים קבלת סיוע להקמת בתי מלון חדשים, הרחבת בתי מלון קיימים, הסבה של מבנים שונים לפעילות מלונאית וכן, השבת בתי מלון שהסבו ייעודם בשנים האחרונות, לייעודם המקורי ולפעילות מלונאית.

בנוסף, פתח משרד התיירות בתחילת השנה מסלול נוסף המיועד לשיפוץ ושדרוג חדרי מלון קיימים, במטרה להחזירם לשימוש ו/או לשדרג מצבם. מסלול זה זכה לביקושים גבוהים ועם סיום התקציב הראשוני, אשר עמד על 30 מליון ש"ח, בימים אלו, הקצה כעת המשרד, בשיתוף משרד האוצר, תקציב נוסף בגובה 20 מליון ש"ח עד לסוף השנה (גובה מענק משרד התיירות עומד על עד 20% מסך ההשקעה).

באשר למחסור החמור בחדרים בעיר ירושלים, מגבש משרד התיירות תוכנית לקידום פרויקטים בעיר, במסגרתה יינתנו תמריצים מוגדלים ליזמים שיקימו בתי מלון, עד לכדי 30% מגובה ההשקעה המוכרת - 10% יותר מהמענק הניתן כיום. בעיר תל אביב, בה צפוי מחסור של כ-4,000 חדרים בהתאם ליעדי משרד התיירות, מקדם המשרד הכנת תב"עות לתיירות, הסבת מבנים למלונאות וקידום פרויקטים.

השר מיסז'ניקוב אמר היום כי "יש לנקוט, באופן מיידי, במכלול פעולות, בכדי למנוע פגיעה בלתי הפיכה בתיירות הנכנסת, בראשן העברת הסמכות לשיווק קרקעות לתיירות למשרד התיירות, דיפרנציאציה במענקים ליזמים, חידוש מסלול האטרקציות ועדכון מפת אזורי העדיפות הלאומית בתיירות".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS