מינהל מקרקעי ישראל תובע את פולשי אל עראקיב: דרישה לפיצוי המדינה על הוצאות פינוי הפלישה לקרקע בסך 1.8 מיליון ש"ח

כלים

הבוקר הוגשה לביהמ"ש השלום בבאר שבע תביעת נזיקין בסך כולל של 1,790,792 ש"ח כנגד 34 בדואים תושבי הנגב, האחראים לפלישה לאדמות המדינה באיזור אל עראקיב, אשר פלשו לאדמות מדינה ללא אישור, וממשיכים לחזור ולאלץ את מדינת ישראל לפנותם פעם אחר פעם.

הקרקעות באיזור אל עראקיב בנגב, מוגדרות כאדמות מדינה עוד מהתקופה העותומאנית. לפולשים נגדם הוגשה התביעה, ממשפחת אבו מדיעם ואבו ג'אבר, בתים שנבנו בקרקעות שנתנה להם המדינה באזור רהט, ולמרות שטענתם לבעלות על הקרקע אינה מבוססת, הם ממשיכים, פעם אחר פעם, לחזור לאיזור למרות צווי בית משפט.

כמפורט בתביעה, החל משנת 1998הנתבעים החלו לפלוש לאדמות המדינה המכונות "אל עראקיב", התישבו בהן ובנו בהן מבנים בלתי חוקיים וזאת תוך שהם פועלים כנגד ניסיונות המנהל והסיירת הירוקה לפנותם, דבר שעומד בניגוד לחוק וגובה משאבים וכספים רבים של הציבור והמדינה, הנאלצת לפעול שוב ושוב, תוך כדי הקצאת משאבים ניכרים,לפינוי אדמות המדינה מהפלישות הלא חוקיות.

בנוסף, מצוין בתביעה כי אותם נתבעים לא השתלטו על אותן אדמות מתוקף מצוקת מיקום ופתרון דיור עבורם, כיוון שבאותה עת הם היו בעלי דירות ומקרקעין אחרים אשר נמצאים בריחוק מאותם מקומות עליהם הם השתלטו.

התביעה מוסיפה כי פעילותם של הנתבעים איננה מתבצעת בתום לב, ומסתייעת בליווי של ארגונים ופעילות יחסי ציבור ענפה, אשר במהלכה מציגים פולשי הקרקע את המדינה כגורם "מדכא ומנשל", תוך שהם אלו שביצעו בפועל את הפעילות הבלתי חוקית והתעלמו מן הצווים שהוצאו נגדם.

בנוסף נטען בתביעה כי הנתבעים, לאחר שפונו, חזרו והשתלטו על השטחים מחדש, וחייבו את המדינה לפעול שוב ושוב כנגד פעילותם הבלתי חוקית, תוך ניצול משאבים משמעותי ביותר, על חשבון קופת המדינה ומשלם המיסים. מדובר בתקופה ארוכה בין השנים 1998 ועד היום.

עד שנת 1998, שימשה הקרקע את המינהל לצורך השכרה עונתית חקלאית לבדואים תושבי האזור. החל מ-1998 גירשו בני משפחת הנתבעים, את השוכרים העונתיים והחלו לפלוש לאותן אדמות.

בעקבות זאת, החל משנת 1999, החלה המדינה לפעול כנגד הפלישות והגישה תביעת פינוי כנגדם (ת.א. 9422/99). בתאריך 21.3.00, ניתן פסק דין בהסכמה, במסגרתו הוצא צו מניעה קבוע כנגד הפולשים, האוסר עליהם להיכנס למקרקעין, למעט לצורך ביקור בבית הקברות ובבית תפילה קטן, שהנם המבנים היחידים שהיו על הקרקע. בפועל התביעה מציינת מספר רב של מועדים בהם הנתבעים חזרו ופלשו לשטח.

מאגף הפיקוח במינהל מקרקעי ישראל, נמסר כי : " הפלישות למקרקעי הציבור יטופלו בנחישות ובעקביות כולל הגשת תביעות נזיקין כנגד הפולשים בגין העלויות הכרוכות בפינוי ובהריסה של המבנים הבלתי חוקיים מאדמות המדינה."