כלים

" אין בכוונתי להצטרף למקהלת הסיסמאות ריקות התוכן, אשר כל יעודן ומטרתן הינה בעצם אמירת הסיסמאות וניסיון דל לגרוף הון פוליטי, אך לא בחיפוש אחר פיתרון כן ואיכותי, כי אם רצוני למצוא מענה אמיתי לבעיה ולעדכנך, כי סיעת ש"ס ואני בראשה, נותנים את תמיכתנו לכל מהלך שעתיד ויכול להביא ולקדם שיפור בחיי האזרחים" - שר הפנים, אלי ישי, במכתב פומבי לראש הממשלה בנימין נתניהו בנושא מחירי הדלק

בראשית מכתבי ברצוני לחזק את כבודו על ניסיונות התערבותו למנוע את העלאת מחיר הדלק והוראותיך בנושא לשרי האוצר והאנרגיה. יחד עם זאת, מצאתי לנכון לבקש התערבותך בשנית במחיר הדלק.

העם היושב בציון הנאנק חדשות לבקרים תחת יוקר המחייה, לא יוכל עוד להמשיך בסדר יומו הרגיל לאור העלייה האחרונה במחירי הדלק. סימני המחאה החברתית של הקיץ האחרון, שסימלה עבור רבים ניצוץ של תקווה לשינויים עבור מעמד הביניים, הולכים ונעלמים.

עלינו לעצור את הסחף מהפיכת ישראל למדינת "כל עשירייה" ולחזור ולתת תקווה כלכלית איכותית למעמד הביניים, כמו גם, לשאר המעמדות הנמוכים בחברה הישראלית, דבר שאיננו מתיישב עם מחיר הדלק.

אין בכוונתי להצטרף למקהלת הסיסמאות ריקות התוכן, אשר כל יעודן ומטרתן הינה בעצם אמירת הסיסמאות וניסיון דל לגרוף הון פוליטי, אך לא בחיפוש אחר פיתרון כן ואיכותי, כי אם רצוני למצוא מענה אמיתי לבעיה ולעדכנך, כי סיעת ש"ס ואני בראשה, נותנים את תמיכתנו לכל מהלך שעתיד ויכול להביא ולקדם שיפור בחיי האזרחים.

לאור הדברים הללו, ברצוני לבקש שנית את התערבותך, "לדפוק על השולחן", ולקדם פיתרון אנושי ואפשרי לשימור רמת חיי האזרחים- דבר שלא עולה בקנה אחד עם מציאות מחירי המזון והדלק.

הכותב הוא יו"ר ש"ס, שר הפנים אלי ישי