ביום ראשון האחרון, התקיים מפגש בין ראש מועצת טבעון, דוד אריאלי לבין שר הרווחה – יצחק הרצוג, בלשכת השר בירושלים. לראש המועצה התלוו גם מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים – רבקה גרפינקל וגזבר המועצה – זאב זימל

כלים

לאחר שנציגי המועצה, זכו לברכות חמות מראשי משרד הרווחה, על אופן ניהולה ותפקודה של המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, העלה ראש המועצה בפני השר, את סוגיית קיפוחה של הקריה בהשתתפות המשרד בתקציב הרווחה היישובי, עקב אי התחשבות במספר פרמטרים. השר הרצוג אמר, כי הוא שומע טענות אלה לראשונה והבטיח כי הנושא ייבדק ותינתן תשובה בתוך מספר חודשים.

נושא נוסף שהועלה, הוא הצורך בשדרוג המחשבים במחלקה לשירותים חברתיים וגם כאן הובטח שהמשרד יסייע.

ראש המועצה, הודה לשר על 100 אלף השקלים שהועברו למועצה לשם שיפוץ המחלקה וביקש השתתפות המשרד גם בנושא המעלית בבניין המועצה, שתשרת למעשה בעיקר את מטופלי המחלקה לשירותים חברתיים.

נציגי המועצה הבהירו לשר את התנגדותם הנחרצת למגמת הפרטת המועדוניות, אותה מוביל המשרד. משום שלדעתם, תיפגע רמת השרות האישי והחם.

לסיום הביע ראש המועצה, את הסתייגותו מכך שהרשויות המקומיות וקרית טבעון בכללן, מחויבות לממן מתקציבן - 25% משרותי הרווחה. "זה חלק מן המצב המעוות הקיים כיום ושאף הולך ומחריף, בו הרשות המקומית נאלצת לממן שירותים לאומיים, מכספי הארנונה האמורים לממן שירותים מוניציפאליים" אומר דוד אריאלי.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS