ד"ר רובי נתנזון, מנכ"ל מרכז מאקרו לכלכלה מדינית, לא מופתע מן הנתונים שפרסם היום (7.9) ארגון ה-OECD בדבר מצב החינוך בעולם ומזהיר כי אם לא יועברו תקציבים נוספים למערכת החינוך, כפי שהובטח לפני הצעת התקציב הדו-שנתי לשנים 2011-2012 המצב רק יחמיר. הנתונים המדאיגים שפורסמו היום מוכיחים כי מצב החינוך בישראל קשה בהרבה מיתר המדינות החברות בארגון, כאשר ההשקעה הממוצעת לכל תלמיד בישראל עלתה ב-8% בלבד בין השנים 1995 ל-2007, בעוד שממוצע העלייה ביתר מדינות ה-OECD עומד על 42%

במחקר מקיף בנושא תקציב המדינה שעתיד להתפרסם בקרוב, אשר נערך במרכז מאקרו לכלכלה מדינית על ידי צוות המרכז, הגר צמרת-קרצ'ר וזיו רובין, נמצא כי מצבה של מערכת החינוך בישראל למרות יישום רפורמת "אופק חדש" בעקבות המלצות דו"ח דברת (2005), נמצא בתהליך הידרדרות. מערכת החינוך סובלת מחוסר תקציב מתמשך מזה שנים רבות ומהמשך קיצוצים הפוגעים ביכולתם של הלומדים בבתי הספר ובמוסדות להשכלה גבוהה להפוך לאזרחים יצרנים מועילים לחברה במדינת ישראל בעתיד. הפגיעה בולטת לעין במבחני PISA בהם דורגה ישראל בשנת 2006 במקום ה-37 מתוך 57 מדינות, עם ציון ממוצע 2.21 לעומת הממוצע במדינות ה-OECD העומד על 2.73.

הגר צמרת-קרצ'ר, מנהלת המחקר במרכז מאקרו לכלכלה מדינית מסבירה כי: "בהצעת התקציב כלולים שני סעיפים בלבד שעוסקים בנושא חינוך, שניהם כוללים חסכון תקציבי. הסעיף הראשון מבקש לדחות את יישום חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז – 1977. הממשלה החליטה לדחות את יישום החוק במלואו, כפי שהחליטה בעבר בחוק ההסדרים לשנת 1999 ובחוקי המדיניות הכלכלית לשנים 2004 ו-2005, כך שהתכנית תחל רק בשנת הלימודים תשע"ו. לפי הערכת עלות מעודכנת של משרד האוצר החלה מלאה של חוק יום חינוך ארוך בגני ילדים ובתי ספר יסודיים בלבד היא יותר ממיליארד ₪ בשנה. הסעיף השני עוסק בדחיית הפיצול של כיתות א' ו-ב' לכיתות קטנות יותר, גם הוא סעיף שעוסק בדחיית החלטת ממשלה קודמת. בהחלטת הממשלה בוטלו מספר הצעות שהוזכרו בהקדמה למסמך מדיניות התקציב שפרסם משרד האוצר, שם הוצעו מספר סעיפי הוצאה בהיקף של כ-800 מליון ₪ בשנה על חינוך."

ד"ר "רובי נתנזון">רובי נתנזון , מנכ"ל מרכז מאקרו לכלכלה מדינית מוסיף כי: " למרות הצהרות חוזרות ונשנות של שר האוצר, יובל שטייניץ, בדבר קיצוץ תקציב הביטחון, נודע לאחרונה כי בכוונת משרד הביטחון לרכוש מטוסי קרב במיליארדי דולרים. מכאן ברור כי לממשלה מדיניות ברורה של העדפת הפניית משאבים לביטחון ולהתנחלויות, ולא לחינוך או לרווחה, הנחשבים לתחומים המחייבים הקצאת משאבים דחופה. התקציב החדש שיעלה לדיון בכנסת, במושב הקרוב יחייב להתמקד ביעדים חברתיים ובשכבות החלשות. דוח ה-OECD מוכיח זאת, ועל הממשלה לקרוא את הדו"ח, להסיק מסקנותיה ולפעול."