במסגרת התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה21, שמוביל שר החינוך, גדעון סער, יופעל "ענן תקשורת פרטי" למתן שירותי מחשוב מתקדמים ביותר לכל בתי הספר במערכת החינוך בארץ. שירותי "ענן" לתשתיות טכנולוגיות מאובטחות (Private cloud computing ) היא יוזמה ראשונה מסוגה במערכות חינוך בעולם ובמערכות הציבוריות של מדינת ישראל

שירותי "ענן" יאפשרו לבתי הספר ליהנות ממערך רחב של שירותים טכנולוגים מתקדמים בתוך כותלי בתי הספר ולאחר סיום יום הלימודים - לצוות החינוכי ולתלמידים תהיה נגישות לנתונים, לחומרי הוראה ולמידה ולמערכות התקשוב השונות מכל מקום.

אספקת שירותי ה"ענן" תחסוך את הצורך של בתי הספר והרשויות המקומיות בהשקעה וניהול של שרתים מקומיים ומטיפול בתשתיות טכנולוגיות מורכבות-האחריות לתפעול ה"ענן" תעבור למנהל תקשוב ומערכות מידע של משרד החינוך.

"ענן תקשורת פרטי" היא יוזמה ראשונה מסוגה במערכות חינוך בעולם ובמערכות הציבוריות של מדינת ישראל ותציב את מערכת החינוך הישראלית כמודל ליישום שירותי טכנולוגיה מתקדמים.

במסגרת השירותים הטכנולוגיים המתקדמים ייהנו בתי הספר (צוותי החינוך והתלמידים) מתחנות עבודה (VDI), שרתים וירטואליים, שירותי תקשורת ואינטרנט, אבטחת מידע, המשכיות טכנולוגית תומכת הוראה ושרידות גבוהה. שירותים אלו יאפשרו שימוש ברכיבי התשתית על פי הצורך, ביצוע עדכונים טכנולוגיים, תוך גמישות מרבית והתאמת השירותים לדרישות השונות ולתהליכי ההוראה.

עלות המהלך לאספקת "ענן תקשורת פרטי"- כ- 45 מליון ש"ח למשך 6 השנים הקרובות. היום, לאחר תהליך שנמשך שנה וחצי, הודיע משרד החינוך על זכייתה של חברת "בזק בינלאומי" במכרז לאספקת שירותי "ענן" לתשתיות טכנולוגיות מאובטחות למתן שירותי מחשוב מתקדמים ביותר לכל בתי הספר בארץ.

משרד החינוך יפקח על מתן השירות לאורך כל תקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה, לרבות על איכותו, אופן אספקתו לבתי הספר וכן ידאג, בהתאם לצורך, לעדכוני טכנולוגיה ומחירים. לרשות בית הספר יעמוד צוות מקצועי מטעם בזק בינלאומי, במשך 24 שעות ביממה, ויטפל בעבורם בכל בעיה אשר תתעורר בהקשר לשירותים הניתנים.

יצוין, כי במכרז התמודדו עוד שלושה ספקים של שירותי תקשורת גדולים, והם: "נטויז'ן", "012 סמייל" ו"בינת". הספקים הגישו הצעות איכותיות ביותר והוכיחו את יכולת השוק הישראלי למתן שירותי "ענן" מובילים.

מהלך זה הוא חלק מהתכנית הלאומית, שמוביל שר החינוך, גדעון סער, להתאמת מערכת החינוך למאה ה- 21. התוכנית כוללת גם תקשוב בתי הספר (למידה בכיתות חכמות, שימוש במחשבים ניידים למורים ולתלמידים, אספקת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בבתי הספר, הכשרת הצוות החינוכי להוראה ולמידה בסביבה מתוקשבת ובניית יחידות הוראה מתוקשבות).

פרויקט "ענן" – גיבוש המהלך וליווי- נעשה על ידי מנהל תקשוב ומערכות מידע במשרד החינוך בניהולה של הגב' סופיה מינץ.