כלים

היסטוריה משפטית בישראל - שופט בית משפט השלום בקרית גת הורה היום לבטל לאלתר את 51 צווי ההריסה שניתנו לתושבי הכפר הבדואי הבלתי מוכר אל סורה על ידי רשויות המדינה

החלטת השופט ישראל אקסלרוד היא חסרת תקדים בתולדות מערכת המשפט בישראל וקובעת כי לעת עתה איום הפינוי וההריסה הוסר מעל ראשיהם של כ-400 תושבי הכפר.

החלטת בית המשפט ניתנה בעקבות בקשת ארגון עדאלה בשם תושבי הכפר לבטל את צווי ההריסה. הבקשה הוגשה לבית המשפט על ידי עו"ד סוהאד בשארה מארגון עדאלה.

70 המשפחות של הכפר אלסורה, מדרום מזרח לבאר שבע, חיות שם למעלה משבעה עשורים. לטענתם, לפני קום המדינה הם הוכרו כבעלים של אדמות הכפר על ידי המנדט הבריטי והגישו בקשות רשמיות למדינת ישראל להכיר בבעלותם על האדמות כבר בשנות ה-70, אך מעולם לא נענו.

במשך השנים הם הוגדרו כפולשים לאדמות מדינה אך לטענתם מעולם לא הוצעה להם אלטרנטיבה ולא התקבלו החלופות שהם הציעו. ב-2006 הם החלו לקבל צווים להריסת בתיהם ופנו לערכאות משפטיות. בשנת 2007 בית המשפט הקפיא את צווי ההריסה בעקבות בקשת עדאלה ואילו היום נפסק כי הצווים יבוטלו.

עו"ד סוהאד בשארה מארגון עדאלה, שהגישה את הבקשה לביטול צווי ההריסה וליוותה את תושבי הכפר בשמונה השנים האחרונות במאבקם המשפטי נגד איום ההרסיה, אמרה לפני שעה קלה:

"מדובר בהחלטה תקדימית בהקשר של עתיד הכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב. משמעות פסק דין זה הוא כי המדינה לא יכולה להמשיך ולנהל את מדיניותה כלפי הכפרים הבלתי מוכרים באופן חד צדדי וללא התחשבות ברצון ובזכויות היסוד החוקתיות של תושבי הכפרים. בדברי הסיכום של הפסיקה היום ציטט השופט אקסלרוד את דבריה של השופטת בדימוס עדנה ארבל – 'המציאות הקשה עמה מתמודדת האוכלוסייה הבדואית בישראל מחייבת – ויפה שעה אחת קודם – פתרון מערכתי כולל ומקיף'. זהו המסר המהותי שעולה מפסק דין זה ויש לקחת אותו בחשבון בכל ניסיון עתידי לטפל בסוגייה. אנו קוראים לממשלת ישראל לפתוח בדיאלוג כן ובתום לב עם תושבי הכפרים הבלתי מוכרים ולהכיר בזכויותיהם החוקיות על הקרקע ולשימוש בה".