לאחר שנים של מחלוקת: הושג הסכם בין המדינה לקק"ל. ההסכם עוסק בחובות עבר, הארכת האמנה ומנגנון לעדכונה, הקמת ועדה משותפת שתאשר מיזמים לאומיים במימון קק"ל ומימון פרויקטים סביבתיים שיסוכמו על ידי יו"ר קק"ל, שר האוצר והשר להגנת הסביבה.

השר גבאי: "אני שמח שהוכח שניתן לקדם פרויקטים לאומיים שיסייעו בפתרון בעיות הדיור וקפיצת מדרגה במימון פרויקטים סביבתיים".

ההסכם החדש שיובא לאישור הממשלה ביום ראשון יביא לידי סיום מחלוקת של שנים וייתר את הליך החקיקה בעניין קק"ל.

ההסכם הושג לאחר מו"מ בין קק"ל לבין השר להגנת הסביבה, אבי גבאי, שמונה ע"י ראש הממשלה ושר האוצר לטפל בנושא. במסגרת ההסכם קק"ל תעביר לקופת האוצר מיליארד ומאה תשעים מיליון שקלים לפרויקטים לאומיים וסביבתיים:

בשנת 2016 קק"ל תקצה מיליארד ₪ למיזמים לאומיים שיאושרו ע"י "הועדה למיזמים לאומיים", ועדה משותפת למדינה ולקק"ל.

בנוסף, קק"ל תקצה 190 מיליון שקלים בשנה לפרויקטים סביבתיים שיסוכמו בין יו"ר קק"ל לשר להגנת הסביבה.

בין השנים 2017 ל-2021 תמשיך קק"ל להקצות כספים בכל שנה לפעילות הועדה למיזמים לאומיים ע"פ סכום שייגזר מנוסחה שנקבעה בהסכם.

כמו כן, על פי ההסכם החדש, האמנה בין המדינה לקק"ל תוארך בשנתיים נוספות.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS