כלים

במטרה לקדם את מצבם של העובדים הסוציאליים, אשר הכריזו לאחרונה על סכסוך עבודה, העלה היום שר הרווחה והשירותים החברתיים, משה כחלון, את הנושא לדיון בישיבת המועצה לעבודה סוציאלית, שהתקיימה היום. דרישת השר כחלון קיבלה גיבוי מלא, מדר' אורית נוטמן-שוורץ אשר נכנסה היום לתפקידה כיו"ר מועצת העובדים הסוציאליים ומחברי המועצה אשר קראו לשר כחלון להמשיך במאמץ להביא לפתרון מהיר של המשבר

כמו-כן השתתפו בדיון ח"כ יצחק הרצוג, לשעבר שר הרווחה, ויצחק פרי, יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים, אשר עימו עתיד השר כחלון להיוועד בימים הקרובים לדיון בנושא זה.

במהלך הישיבה אמר השר כחלון: "יש לנו אתגרים משותפים רבים שבראשם שיפור שכרם ותנאי העסקתם של העובדים הסוציאליים, המהווים בעיני לוחמי רווחה נאמנים הזכאים בצדק לשיפור תנאים. אני פועל כבר מיומי הראשון בתפקיד לקדם את מעמדם. זהו צעד הכרחי שישפר את מצבם של רבים מאזרחי המדינה המטופלים בלשכות הרווחה בארץ".

דר' אורית נוטמן-שוורץ אמרה כי: "עובד סוציאלי עני לא יכול לעבוד כי הוא עסוק בהישרדות היומית שלו. במצב שכזה הוא לא יכול לתת את השירות והטיפול שמצפים ממנו לתת גם מבחינה מקצועית וגם מבחינת צרכי האוכלוסייה".

ח"כ יצחק הרצוג, לשעבר שר הרווחה אמר: "מאבק העובדים הסוציאליים הוא מאבק צודק מאין כמוהו. הגיע הזמן שהאוצר יסכם את המו"מ בצורה חיובית ולא יגרור את העובדים הסוציאליים אפילו לא יום אחד נוסף. המתווה קיים. נדרש רק רצון טוב".

עפ"י חוק העובדים הסוציאליים המועצה הינה גוף מייעץ לשר הרווחה והשירותים החברתיים בעניינים הנוגעים למדיניות הרווחה בישראל והיבטים כוללים הנוגעים להפעלתה.

כאמור, בישיבת המועצה אושר מינויה של ד"ר אורית נוטמן-שוורץ, ראש המחלקה ללימודי עבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר, לתפקיד יו"ר המועצה. תחליף את היו"ר היוצא, פרופ' יצחק בריק.

המועצה לעבודה סוציאלית נבחרת אחת ל- 3 שנים. היא מונה 31 חברים מגזרים שונים בחברה הישראלית, תוך התמקדות לייצוג של עולם הרווחה ועבודה סוציאלית. בין חברי המועצה נציגי: הביטוח הלאומי, משרד הבריאות, משרד הביטחון וצה"ל, שירות המדינה, אקדמיה, מרכז השלטון המקומי, נציגי ציבור וארגונים חברתיים. 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS