מפקחי רשות מקרקעי ישראל, בסיוע משטרת ישראל, פינו, בפעם ה 13 , פלישה של משפחת אבו זייד היפואית למגרש בבעלות המדינה הצמוד לביתם, המיועד לבנייה למגורים.

כלים

במסגרת פעילות אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, פונתה פלישה לאדמות מדינה ברחוב ולנסיה ביפו. הפעילות לוותה בכוחות של יחידת מתפ"א במשטרת ישראל. הפולשים, בני משפחת אבו זייד היפואית, פלשו למגרש בבעלות המדינה המיועד לשיווק למגורים, הסמוך לביתם. זוהי הפעם ה-13 בה מפנים מפקחי הרשות את בני המשפחה.

בשנים האחרונות, פלשו בני המשפחה אל המגרש, ששטחו כ- 300 מ"ר, פעמים רבות, ובכל פעם פונו ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל. לאחר שהמגרש יצא לשיווק ליזמים, במסגרת מכרז לבנייה למגורים, שוב חזרו בני המשפחה אל המגרש ובנו בתוכו קיר המחובר אל בית המשפחה, במטרה להקשות על שיווקו ולמנוע את הבנייה המתוכננת להתרחש ליד ביתם.

לפני כשלושה חודשים, הרסו מפקחי הרשות את הקיר במטרה לפנות את המגרש ולאפשר את שיווקו, אך בני המשפחה שבו ובנו אותו (הפעם מפח ולא מבלוקים). השבוע שוב חזרו מפקחי הרשות והרסו את הקיר. השטח הושב למדינה למטרת שיווקו לבנייה למגורים.

מפקחי הרשות הגישו במשטרת יפו תלונה נגד הפולשים הסדרתיים, בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור – עבירה פלילית שדינה עד שנה מאסר בפועל.

ברשות מקרקעי ישראל ובפרקליטות המדינה נערכים לפתוח בהליך משפטי, במסגרתו ייתבעו בני משפחת אבו זייד על ההוצאות שנגרמו למדינה עקב פינויים החוזר והנשנה, כולל הוצאות האבטחה והלוגיסטיקה, המגיעות למאות אלפי שקלים לכל הפחות.

מנהל חטיבת שמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, ישראל סקופ, אומר: "ישנם פולשים סדרתיים הקוראים תיגר על החוק ומנ סים לבחון את נחישותנו. עברייני קרקע המנסים ליצור לעצמם רווח אישי על חשבון הציבור כולו סבורים שאם יחזרו ויפלשו לאחר שפונו, מפקחי הרשות "יתייאשו" מלפנות אותם. החוק איננו מתעייף ואיננו מתייאש, ואם בני המשפחה ישובו ויפלשו בפעם ה- 14 – הם גם יפונו שוב בפעם ה- 14. מדובר בפולשים סדרתיים שלועגים לחוק ולסדר, אנו מצפים כי משטרת ישראל תפעל בנחישות להגשת תביעות פליליות בגין הסגות הגבול החוזרות ונישנות ובכך תסתיים ה"סאגה" של פינוי בני משפ' אבו זייד."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS