כלים

הסתיים בהצלחה מבצע נוסף של מפקחי רשות מקרקעי ישראל ושוטרי משטרת ישראל ביפו, במהלכו פונתה פלישה לאדמות מדינה המיועדות למגורים ברח' הלימון. במינהל מתכוונים להגביר את האכיפה ביפו בתגובה לניסיונות של עברייני קרקע להשתלט על קרקעות המיועדות למגורים באזור

מפקחי רשות מקרקעי ישראל, בליווי שוטרי משטרת ישראל, פינו בשבוע שעבר פלישה לאדמות מדינה המיועדות לשיווק למגורים ברח' הלימון ביפו.

מדובר במגרש בשטח של כ- 100 מ"ר, אליו חדרו מסיגי גבול, אשר זהותם איננה ידועה לרשות, אשר הציבו עליו מכולה וציוד בניה במטרה "לתפוס חזקה" ולהשתלט על קרקע ציבורית בניגוד לחוק. מפקחי הרשות פינו השבוע את המכולה וציוד הבנייה מהמגרש והציבו באזור שלטי אזהרה.

כעת יחל ברשות מקרקעי ישראל הליך פנימי לקראת שיווק המגרש במכרז לבנייה למגורים לתושבי יפו. ברשות מקרקעי ישראל פועלים בתקופה האחרונה במגמה של תיגבור פעולות אכיפה ביפו לאור ניסיונותיהם החוזרים ונשנים של עברייני קרקע להשתלט על קרקעות באיזור.

ראש החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, ישראל סקופ, אומר: "גורמים פליליים מנסים לבחון את ערנותנו ולהשתלט על אדמות מדינה שערכן הכלכלי גבוה. פלישה לאדמות מדינה היא עבירה חמורה שדינה עד שנה מאסר בפועל. רשות מקרקעי ישראל תמשיך באכיפה הבלתי מתפשרת כנגד תפיסת קרקעות הציבור בניגוד לחוק, בנחישות ובעקביות."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS