סקר של משרד החקלאות לבדיקת "כשרות" התוצרת האורגנית בישראל חושף חומרי הדברה במוצרי מזון המוגדרים כאורגניים: אחוז החריגה בשאריות חומרי הדברה עמד בשנת 2010 על 8.6%, שיפור לעומת 24% חריגה בשנת 2009. מרבית החריגות נמצאו בלחמים. עוד נמצא בסקר שכלל הפירות והירקות שנבדקו נמצאו נקיים משאריות חומרי הדברה, אך בלחמים אורגניים ופירות מיובשים אורגניים התגלו שאריות חומרי הדברה למרות שהצרכנים סבורים שסימונם כאורגניים מגן עליהם מחומרי הדברה

כלים

התוצרת החקלאית האורגנית הטרייה והמעובדת מן הצומח מפוקחת על פי חוק משנת 2008, עת נכנסו התקנות להסדרת הייצור והמכירה של תוצרת אורגנית מן הצומח לתוקף. צרכן המעוניין לצרוך תוצרת אורגנית צריך לחפש את הסמל האורגני האחיד על המוצרים האורגניים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, על מנת לדעת בביטחון כי המוצר שהוא רוכש אכן גודל ויוצר על פי הסטנדרט האורגני והוא מפוקח על ידי אחד מגופי האישור והבקרה שהסמיך משרד החקלאות.

בשנת 2010 הסמיכה מנהלת השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות, גוף אישור ובקרה נוסף, "דרך המעבדה", שמצטרף לשלושת גופי הבקרה הקיימים, "סקאל ישראל", "אגריאור" ו"המכון לבקרה ואיכות", המוסמכים לתת למגדל וליצרן האורגני את ההיתר לסמן בסמל האורגני.

מאז כניסת החוק לתוקף, מבצע המשרד "פיקוח על" מעבר לביקורת השוטפת שמבצעים גופי הפיקוח על התוצרת האורגנית בישראל הן ברמת שאריות חומרי הדברה והן ברמת עקיבות וסימון המוצרים לצרכן. במסגרת הסקר בודקים מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת שלושה פרמטרים:

1. בדיקת עקיבות – האם היצרן או המגדל מפוקח על ידי אחד מגופי האישור והבקרה המוסמכים.

2. בדיקת סימון – בדיקה האם תווית המוצר נושאת את הסמל האורגני וסמל גוף הפיקוח כפי שדורש החוק, אשר מאפשר לצרכן לזהות כי מדובר במוצר אורגני מפוקח, וכן האם מופיע שם היצרן של המוצר, כנדרש.

3. בדיקות מעבדה לשאריות חומרי הדברה – בדיקה האם במוצרים יש שאריות חומרי הדברה האסורים לשימוש בחקלאות האורגנית.

המוצרים שנבדקו במסגרת סקר 2010 כללו תוצרת טרייה ומעובדת, ביניהם: עגבניות, תבליני עלים, פלפלים, חסה, לחמים, פסטות, קטניות, ריבות, דברי מאפה, פירות יבשים ועוד.

תוצאות סקר שאריות חומרי הדברה בשנת 2010 מורות על ירידה משמעותית באחוז החריגה ועל עלייה בסימון הנכון של המוצרים האורגנים בסמלים - בשנה שחלפה נמצאו 8.6% מהמוצרים עם חריגה בשאריות חומרי הדברה, לעומת 24% חריגה בשנת 2009.

מתוצאות הסקר של שנת 2010 עולה כי מרבית החריגות נמצאו בלחמים בשל הקושי להשיג גלוטן נקי משאריות חומרי הדברה. שאר החריגות היו בפירות מיובשים שמקורם בייבוא. לאור תוצאות הסקר, הנחה משרד החקלאות ופיתוח הכפר את יצרני הלחמים האורגניים לבצע בדיקות מעבדה מקדימות לגלוטן טרם השימוש בו לייצור לחם אורגני.

ואכן בדיקות שערך משרד החקלאות בסוף שנת 2010 מראים באופן ברור על ירידה משמעותית באחוז החריגות בלחמים אורגנים. עוד נמצא בסקר שכלל הפירות והירקות שנבדקו נמצאו נקיים משאריות חומרי הדברה.

עוד נמצא בסקר כי עיקר החריגות בשימוש בסמלי החוק הינו במוצרים מעובדים. בשנת 2010 מחצית מהמוצרים בשוק (48%) מסומנים כנדרש בסמלי החוק, כך שבתווית המוצר מופיעים הסמל האורגני וסמל הפיקוח, אשר מאפשרים לצרכן לזהות כי מדובר במוצר אורגני מפוקח. בסקר הקודם בשנה שעברה (שנת 2009) 9% בלבד מהמוצרים סומנו כנדרש. השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות דרשו מגופי הפיקוח לאשר תוויות חדשות, שיסומנו בהתאם לחוק כנדרש.

עוד נמצא כי רוב מכריע של היצרנים והמגדלים המסמנים את תוצרתם בסמל האורגני של מדינת ישראל מפוקחים על ידי אחד מגופי האישור והבקרה המוסמכים כחוק, אך עדיין ישנם יצרנים המשתמשים בסמל בניגוד לתנאי החוק (97% לעומת 91% בשנה שעברה).

שרת החקלאות ופיתוח הכפר, אורית נוקד: "אני רואה חשיבות רבה להעלאת נושא השקיפות וההוגנות בכל התחום האורגני בישראל. המשרד מקדם בימים אלו שינויי חקיקה שיבטיחו שכל התוצרת האורגנית בישראל תישא את סמלי החוק. בנוסף, בכוונתנו להקים מאגר מידע בו ניתן יהיה לפרסם את רשימת המגדלים / יצרנים שלא יעמדו בדרישות החוק".

מנהלת תחום סטנדרטים בשירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות, פנינה אורן-שנידור: "הסקרים והבדיקות שאנו עורכים מסייעים לנו לאתר בעיות רוחביות בתחום האורגני ונושאים הנדרשים לטיפול בשלב המקדמי שלהם. כצעד לשיפור הטמעת דרישות החקיקה בקרב היצרנים, ולהתמודדות עם בעיית החריגות הפעלנו בשנת 2010, בשיתוף הארגון לחקלאות אורגנית בישראל, הוראת שעה, אשר חייבה את כלל העוסקים בייצור האורגני לעבור השתלמות בסיסית על החוק האורגני ותקנותיו, במטרה להבהיר ולחדד מה "מותר" ומה "אסור" ובכדי למנוע הישנות של חריגות. בשנת 2010 ביצענו הדרכות למגדלים ולאנשי תעשייה, ובשנת 2011 מתוכננים להתבצע הדרכות נוספות.

עוד מוסיפה אורן-שנידור: "החקיקה האורגנית בישראל הינה חקיקה חדשה. החוק להסדרת תוצרת אורגנית (התשס"ה-2005), נכנס לתוקף לפני כשנתיים וחצי עם אישור התקנות, ולכן הפיקוח האורגני עדין בחיתוליו בישראל. אנו מאמינים שבד ובבד עם הגברת פעולות הפיקוח והאכיפה יש להמשיך ולבצע פעולות של הדרכה והטמעה על מנת לחנך את היצרנים למחויבותם לעמידה בדרישות החוק ובד בבד להגביר את הפיקוח בנקודות המכירה במטרה להבטיח לציבור הצרכנים הישראלים שתוצרת שנושאת את סמלי החוק היא אכן תוצרת אורגנית."

החקלאות האורגנית בישראל מהווה כ- 1.5% מכלל התוצרת החקלאית המיוצרת בישראל וכ- 13% מכלל הייצוא החקלאי. בענף עוסקים כ- 760 אנשים, מתוכם כ- 500 חקלאים. כ- 70,000 דונם מגודלים כאורגני לפי הפילוח: גידול בשטח פתוח – 65%, פירות – 18%, הדרים – 7%, ירקות (בבתי גידול) – 6%, תבלינים – 4%.

מיום החלת החוק הוסדר נושא התוצרת האורגנית במדינת ישראל – באילו רכיבים אסור ומותר להשתמש במוצרים אורגניים, איך יש לגדל תוצרת אורגנית ובאילו הגבלות (מרחק משדה גידול "רגיל", השקיה, מניעת סחף), כיצד ניתן להסב חלקה "קונבנציונאלית" לאורגנית, כיצד יש לארוז, לאחסן ולשנע את התוצרת החקלאית האורגנית, איך יש להציג את התוצרת האורגנית בנקודות השיווק, כיצד עליה להיות ארוזה ומה צריך להיות מסומן עליה, איזה פיקוח ובקרה נעשה על תוצרת אורגנית ועוד.

אז מה צריך לחפש? יש לחפש את הסמל האורגני האחיד של מדינת ישראל (משרד החקלאות) על אריזת המוצר (פירות, ירקות, מוצרים ארוזים) ואת סמל הפיקוח של אחד מגופי האישור והבקרה המוסמכים לתת למגדל וליצרן האורגני את ההיתר לסמן בסמל האורגני.

תוצרת חקלאית בכלל ואורגנית בפרט נושאים סמלים וולונטריים נוספים ובינהם סמל "טוב השדה" של הארגון לחקלאות אורגנית אשר מצביע על כך כי המגדל/והיצרן מלווה ע"י מדריך אורגני מוסמך לאורך כל תהליך הגידול/הייצור.

היכן ניתן למצוא? התוצרת האורגנית צריכה להיות מופרדת באופן ברור מהתוצרת הרגילה. כלומר, אם חנות מוכרת גם תוצרת אורגנית וגם תוצרת רגילה, הן חייבות להיות מופרדות האחת מהשנייה על מנת למנוע בלבול מיותר. בכל חנות צריך להיות אזור נפרד למוצרים האורגנים, בין אם מדובר בפירות וירקות ובין אם מדובר במוצרים מעובדים, כדוגמת: פסטה, קטשופ, רטבים וכו'. בחנויות המוכרות תוצרת אורגנית בלבד אין צורך להפריד בין המוצרים השונים.

במקום המכירה חייב להיות מוצב שלט שרשומות בו המילים "תוצרת אורגנית".

כיצד מוודאים שהתוצרת אכן אורגנית? כניסת החוק והתקנות לתוקף מאפשרות למשרד החקלאות לאכוף על פי חוק את ייצור התוצרת האורגנית ובמקרה הצורך לנקוט בהליכים משפטיים. משרד החקלאות מבצע פיקוח על פעילות גופי הבקרה. בנוסף, מפקחי המשרד בודקים את התוצרת האורגנית ומוודאים שהיא עומדת בקריטריונים שנקבעו. בין השאר נבדקות נקודות המכירה, נבדקת ההפרדה של התוצרת האורגנית מתוצרת לא אורגנית, נבדק סימון התוצרת וכו'.

כמו כן, מפקחי המשרד בודקים דגימות של מוצרי תוצרת אורגנית במעבדה על מנת להבטיח שלא נעשה שימוש בחומרים ורכיבים אסורים במוצרים אורגניים.