בעקבות פנייה אנונימית שהתקבלה אתמול, יום א', במשרד החינוך בדבר חשד להדלפת שאלון בחינת הבגרות במתמטיקה נערך המשרד, תוך זמן קצר, לקיים את בחינת הבגרות כמתוכנן, מחר, יום ג' ה- 25.05.10 . במסגרת הערכות המשרד, נכתבו שאלוני בחינות חדשים שיועלו מחר לאתר אינטרנט מיוחד . מנהלי בתי הספר יורידו את שאלוני הבחינה באמצעות קוד וסיסמא

לשם הערכות מיטבית עורך היום המשרד הדגמה של התוכנה אל מול מנהלי בתי הספר . במקביל החל לפעול היום מטה הבחינות המאויש בגורמים מקצועיים לצורך סיוע והדרכה למנהלי בתי הספר עד לערב ומחר החל מהשעה 07:30.