פינוי עצמי נוסף של פולש לאדמות המדינה: מגרש ששימש לאחסון רשתות ברזל ע"י בית עסק בתחום חומרי הבניין והברזל פונה באופן עצמי ע"י הפולש.

כלים

הפולש שתפס והשתמש בקרקע לצרכיו בקרקעות מדינה בחיפה, ללא היתר ובניגוד לחוק, פינה את הקרקע לאחר שמפקחי רשות מקרקעי ישראל הזהירו אותו כי אם לא ייעשה כן יפונה ויהיה חשוף לתביעות כספיות ופליליות

מבצע אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל ברחוב תל אביב בעיר התחתית בחיפה הסתיים בפינוי עצמי של מגרש בייעוד למסחר ומלאכה, בשטח של כ-3,000 מ"ר. הפולש, בעל עסק בתחום חומרי הבנייה וברזל, פלש לאדמות מדינה בשטח מגודר שנפרץ והשתמש בו לאחסון ציוד רשתות ברזל ליציקות בטון. השטח אליו הוא פלש צפוי להיות משווק במכרז בזמן הקרוב.

המפקחים הבהירו לפולש כי מדובר בעבירת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל וכי אם לא יפנה את הקרקע, המיועדת לתעשייה, היא תפונה לפי החוק ויינקטו נגדו ההליכים הנדרשים לרבות הגשת תלונה פלילית למשטרה ותביעות כספיות להחזר דמי השימוש בקרקע ועלויות הפינוי הנגרמות לקופת המדינה.

בעקבות ההתראות כנגדו לפינוי השטח, העדיף הפולש לפנות את הקרקע בעצמו, על מנת להימנע מתשלום עלויות השימוש בקרקע ועלויות הפינוי שמוטלות במקרה של פלישה לאדמת מדינה על הפולש. הפולש פינה את הציוד שאחסן והחזיר את הקרקע למדינה.

מפקחי רמ"י החזירו את השטח למאגר הקרקעות הציבורי, והציבו במקום מנעולים שימנעו פלישה חוזרת למגרש וכן שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות. הקרקע המיועדת למסחר ומלאכה תצא למכרז בתקופה הקרובה.

ערן ליבנה מנהל מרחב צפון - חיפה בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "קרקעות המדינה אינן הפקר והן רכוש הציבור כולו, לא נאפשר לאף מפר חוק להשתלט על קרקע ציבורית למטרותיו הפרטיות או העסקיות על חשבון הציבור. מפקחי הרשות פועלים כל הזמן לאיתור פלישות לאדמות מדינה ולפינוין וניכר כי פעולות האכיפה המסודרות של הרשות יחד עם ההרתעה אכן מובילות לתוצאות בשטח. נמשיך לפעול בכל הכלים והדרכים שהגדיר החוק במטרה לשמור ולהגן על אדמות המדינה".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS