חוות בקר בלתי חוקית שהוקמה על אדמות מדינה בהיקף של כ- 10 דונם ביער אליקים, באיזור דלית אל כרמל, פונתה השבוע ע"י מינהל מקרקעי ישראל. בכוונת המינהל להקצות את הקרקע שפונתה לצורך מרעה בהתאם לנוהלים

במסגרת מבצע אכיפה על ידי מפקחי מינהל מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשטרת ישראל פונתה היום חוות בקר בלתי חוקית שהוקמה כפלישה לאדמות מדינה המהוות חלק מיער אליקים, בשטח של כ 10 דונם.

הפרות בחווה, כ- 70 במספר, פונו באופן עצמי על ידי הפולש, שנמנע בכך מהעברתן להסגר וטרינרי וחסך בכך למדינה את הצורך בפינוי מורכב ויקר. במסגרת המבצע פינו מפקחי המינהל והסיירת הירוקה את הגדרות והתשתיות שהוקמו בחווה הבלתי חוקית, שהוקמה בשנה האחרונה, והשיבו את הקרקע לידי הציבור.

במקביל, פותח מינהל מקרקעי ישראל בהליך הקצאה בינמשרדי, יחד עם רשות המרעה במשרד החקלאות, קרן קיימת לישראל ורשות הטבע והגנים שיאפשר הענקת התרי רעיה ורישיונות מרעה חוקיים ביער אליקים, וזאת בכדי להקל על מצוקת שטחי המרעה באיזור.

"הפולש הסיג גבול , פלש לאדמות מדינה, ולכן פונה. מלבד זאת יש למדינה אינטרס לאפשר מרעה, אשר אינו כולל הקמת מבנים בשטח. הענקת הרשאות רעיה ביער גם תקל על מצוקת שטחי המרעה באיזור וגם תיטיב עם היער, מאחר ורעיית הבקר מסייעת במניעת שריפות ובשמירת האיזון האקולוגי." מסביר שי קרפ, הממונה על הפיקוח במחוז חיפה של מינהל מקרקעי ישראל.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS