מכלאת בקר בלתי חוקית שהוקמה בתוך שטח אימונים של צה"ל ברמת הגולן פונתה על ידי מפקחי רשות מקרקעי ישראל, הפועלים לפינוי פלישות לאדמות המדינה. הפולש, נהאי אבו שאהין פונה בעבר על ידי מפקחי הרשות מאותו שטח לאחר שהקים עליו מכלאת בקר, אך לאחרונה פלש שוב לשטח האש – ופונה בשנית ע"י מפקחי הרשות והסיירת הירוקה

כלים

המכלאה הבלתי חוקית הוקמה בניגוד לחוק על אדמות מדינה, באזור המשמש כשטח אימונים פעיל של צה"ל. הפולש תחם בגדרות שטח של כחצי דונם באותו שטח ממנו פונה בעבר ושוב חזר להשתמש בו כדי לרעות את עדר הבקר שלו.

המידע על הקמת הרפת ליד בסיס נפח, על "ציר הנפט" בסמוך לישוב קדמת צבי ברמת הגולן, הגיע למפקחי רשות מקרקעי ישראל, שפעלו במהירות כדי לפנות בשנית את המכלאה שנבנתה בשטח המסוכן.

צוות משותף של מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, פינה במהירות את הפלישה מתוקף חוק המקרקעין והציב במקום שילוט המתריע מפני הסכנה ומפני פלישות חוזרות. הקרקע הושבה למדינה ולשימוש כשטח אש צה"לי. בזמן ביצוע הפינוי הפרות לא נמצאו במקום.

מפקחי הסיירת הירוקה הגישו נגד הפולש, נהאי אבו שאהין תלונה למשטרה בגין עבירת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל.

בנוסף, הפולש צפוי להיות מטופל במסגרת מדיניות האכיפה התקיפה של הרשות, הכוללת הגשת תביעות כספיות נגד פולשים, הנתבעים להשיב לקופת המדינה את עלויות הפינוי שנגרמו לקופת המדינה עקב פלישתם, לרבות דמי שימוש רטרואקטיביים בקרקע, עלויות כוח האדם והפעלת הציוד המכני.

שי קרפ, סגן מנהל החטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל "מדובר במקרה קיצוני של עבריינות קרקע המצפצפת על החוק ועל ההיגיון. מדובר בפולש שגם פלש אל אדמות מדינה וביצע עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, וגם עשה זאת באמצע שטח אש ובכך נחשף לסיכון ממשי לחייו ולחיי הפרות. למרות שפונה והוזהר – שוב חזר וביצע את אותה עבירה באותו מקום. כמו מאות עברייני קרקע אחרים בהם מטפלים מפקחי הרשות מדי שנה, גם הוא ילמד בדרך הקשה שהמפקחים מייצגים את החוק והחוק אינו מתכופף מול לחצים".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS