"הקרן לעסקים קטנים" מגבירה את קצב מתן האשראי למגזר החרדי: החשב הכללי והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים חתמו עם בנק פאג"י על הסכם הצטרפות לקרן לעסקים קטנים

החשב הכללי במשרד האוצר והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התמ"ת, חתמו עם בנק פאג"י (בנק פועלי אגודת ישראל) על הסכם הצטרפות ל"קרן לעסקים קטנים". הבנק יצטרף לרשימת הבנקים הפועלים כיום בקרן: בנק אוצר החייל, הבנק הבינלאומי ובנק מרכנתיל דיסקונט.

בבחינה שערכה וועדת ההיגוי של הקרן לעסקים קטנים, בראשות מנהל הסוכנות לעסקים קטנים במשרד התמ"ת, רן קויתי, לגבי נתוני ההלוואות לשנת 2010, התגלה כי היקף ההלוואות לאוכלוסיה מקרב המגזר החרדי נמוך באופן משמעותי מחלקם היחסי במגזר העסקי. הצטרפות בנק פאג"י, מקבוצת הבנק הבינלאומי, שקהל היעד המרכזי שלו המגזר החרדי, הינו חלק משורת צעדים משמעותיים שנועדו להגביר את נגישות הקרן למגזר החרדי.

בנוסף, הגבירה המדינה את שיתוף הפעולה עם בנק מרכנתיל דיסקונט וערכה בשיתוף עם הבנק פעולות שיווק בסניפים הרלוונטיים למגזר החרדי. זאת, מאחר ובנק מרכנתיל דיסקונט הביע את רצונו לגייס לקוחות מאוכלוסיה זו. כמו כן, הנחתה וועדת ההיגוי את הגוף המתאם והבנקים הפועלים בקרן, לבצע מספר התאמות בבדיקה על מנת להגדיל את אחוז העסקים החרדים מקבלי ההלוואות מכלל ההלוואות אשר ניתנות בקרן.

הקרן לעסקים קטנים הוקמה במטרה להעניק אשראי לעסקים קטנים בעלי יכולת החזר אשר מתקשים בהשגת מימון בנקאי. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התמ"ת והחשב הכללי במשרד האוצר, רואים בקרן לעסקים קטנים ככלי משמעותי בניסיון לאפשר ליזמים מהמגזר החרדי להשתלב במגזר העסקי.

שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ, ציין כי "שילוב בנק פאג"י בתכנית סיוע האשראי הוא צעד חשוב להרחבת התמיכה שהממשלה מעניקה בשנתיים האחרונות למגזרים עם קשיים בתחום האשראי". עוד הוסיף, "מדובר במרכיב בלתי-נפרד מתוך סך הכלים שאנו מפעילים כדי לשלב את המגזר החרדי בכלכלה הישראלית, הן בתחום התעסוקה והן בתחום ההשכלה הגבוהה. ההסכם עם בנק פאג"י מהווה פריצת דרך שכן הוא מגדיל ומעמיק את הנגישות של הסיוע שלנו לעסקים שזקוקים לו, וידעו לתרגם אותו להשתלבות החרדים בכלכלה ובתעסוקה במשק".

שר התמ"ת, שלום שמחון, אמר כי "המגזר החרדי יכול לתרום רבות למשק. התרחבותו וצמיחתו המהירה מציבה אתגרים מורכבים, אך גם הזדמנות לצמצום פערי ההכנסה ולשיפור מצבה הכלכלי של אוכלוסייה זו. משרד התמ"ת מפעיל מספר כלים על מנת לסייע בהשתלבות המגזר החרדי בשוק העבודה. אחד הכלים המשמעותיים שזיהה המשרד הוא עידוד היזמות העסקית בקרב הסקטור החרדי. הסיוע במתן אשראי ייתן דחיפה משמעותית לפיתוח היזמות במגזר החרדי, ויעודד פתיחת עסקים קטנים וכן שילוב מוגבר בכוח העבודה. אני מקווה כי נדע לנצל הזדמנות זו גם לחיזוק האחדות וחוסנה החברתי של מדינת ישראל".

החשב הכללי, שוקי אורן, ציין כי  "הוא רואה בקרנות מימון האשראי בערבות מדינה כלי חשוב ומשמעותי בהמרצת המשק וסיוע לעסקים הקטנים בישראל. בשנים 2009 ו 2010 הקרנות היוו גורם מרכזי במימון העסקים אשר נקלעו למצוקה תזרימית בעקבות המשבר ובעזרתן יכלו החברות למנף עצמן חזרה לרווחיות. כמו כן, הקרנות סייעו לעודד יזמות והקמת עסקים חדשים רבים, למרות המשבר שפקד את המשק. שימוש בקרנות על ידי המגזר החרדי יאפשר פיתוח עסקי על ידי מתן אשראי גם למגזר זה."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS