מחר בבוקר תעלה לועדת שרים לענייני חקיקה הצעת החוק "בחירת נציגי לשכת עורכי הדין לוועדות למינוי נושאי משרה שיפוטית, של יושב ראש סיעת "ישראל ביתנו", ח"כ רוברט אילטוב. מטרת הצעת החוק היא להסדיר את דרך בחירתם של נציגי לשכת עורכי הדין לוועדות המינויים לנושאי משרה שיפוטית

כלים

הצעת החוק מדברת על כך שבוועדות שבהן יש שני נציגים , כגון: הוועדה למינוי שופטים, הוועדה למינוי דיינים והוועדה למינוי קאדים, יתחלקו בין יושב ראש הלשכה כנציג סיעות הקואליציה, לבין נציג שייבחר מקרב סיעות האופוזיציה בלשכת עורכי הדין. ואילו במקום בו יש נציג אחד (הועדה למינוי קאדי מד'הב והוועדה למינוי שופטים צבאיים) יהיה הנציג ראש לשכת עורכי הדין.

עוד מוצע לחייב את המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין להתקין כללים להסדרת בחירת נציגי הלשכה לוועדות מינויים חשובות אלה. במידה והכללים לא יותקנו בתוך שנה מיום פרסומו של החוק, יתקין שר המשפטים את התקנות.

חשוב להדגיש כי החוק יחול על בחירות להחלפת הנציגים בוועדות המינויים המכהנים כעת, וכל עוד לא ייערכו בחירות לפי הכללים שיותקנו, ימשיכו לכהן הנציגים המכהנים כעת בוועדות המינויים. תקופה זו תארך לכל היותר כשנה, שאז יהיה חייב שר המשפטים להתקין תקנות, שעל בסיסן ייערכו בחירות לבחירת נציגי הלשכה לוועדות המינויים.

ח"כ רוברט אילטוב: "החוק הזה מאוד חשוב על מנת למנוע שחיתות פוליטת בעת המינויים למשרות החשובות האלה. העניין לא יכול להמשיך ולהתנהל בשיטת סחר- מכר."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS