הבוקר תעלה לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה הצעת החוק של ח"כ נחמן שי (קדימה) לתיקון לחוק המכרזים, ולפיו יזכו ספקים ישראלים להעדפה מתקנת נרחבת יותר במכרזים ממשלתיים ובמכרזי הרשויות המקומיות

כלים
ההצעה נועדה להעניק לתעשייה הישראלית קדימות לא רק ברכש טובין אלא גם ברכישת עבודה או שירותים. הצעה נוספת של ח"כ נחמן שי שתידון בוועדה מבקשת לקבוע כי בכל דירקטוריון של חברה ציבורית יכהנו לפחות שתי נשים. ההצעה משווה, למעשה, את הנהוג בחברות וברשויות הממשלתיות לדירקטוריונים של חברות הנסחרות בבורסה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS