רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז מקוון לרכישת זכויות חכירה לבניית 7 יח"ד בבנייה עצמית למחוסרי דיור במושרפה, מעלה עירון מספר מכרז: חי/443/2022

 

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז מקוון לרכישת זכויות חכירה לבניית 7 יח"ד ב-2 מגרשים למחוסרי דיור בבנייה עצמית במושרפה, מעלה עירון 

rami 8756c

המכרז הוא חלק מתכנית ענ/960 הנפרשת על כ-3,104 דונם וממוקמת סמוך לדרך 65 מזרחית לאום אל פחם ועוסקת בפיתוח יישובי מוסמוס, מושרפה וביאדה. התוכנית כוללת מגורים בהיקף של כ-6,588 יח"ד לצד מבני ציבור, שטח מסחרי ושטח ציבורי פתוח.

המועד האחרון להגשת הצעות (הן הגשת ההצעה באמצעות המערכת המקוונת והן בתיבת המכרז במשרדי המרחב) הינו 06/03/2023 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220443

מרחב מרכז - 

רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה במתחם למסחר ותעסוקה בבני עי"ש מספר מכרז: מר/356/2022

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז פומבי מקוון לרכישת זכויות חכירה במתחם למסחר ותעסוקה בבני עי"ש

rami 8c45e

המכרז הוא חלק מתכנית תמל/1079 להרחבת בני עי"ש שעיקרה עוטף את החלק הצפוני, מערבי ודרומי של הישוב הכפרי, הממוקמת סמוך לכביש 40 כ-3 ק"מ דרומית לגדרה ולאזור התעסוקה כנות ונפרשת על כ-1,566 דונם. התוכנית כוללת כ-5,739 יח"ד מתוכן 250 יח"ד לדיור מוגן בבנייה מרקמית מגוונת ובצפיפויות שונות לצד אזורי ספורט ופארקים, מבני ומוסדות ציבור, מרחב ציבורי פתוח, מסחר, תעסוקה ותעשייה. כל זאת תוך זיהוי נכסי טבע קיימים שימורם ושילובם לטובת התושבים החדשים, הישוב הקיים וסביבתו.     

המועד האחרון להגשת הצעות (הן הגשת ההצעה באמצעות המערכת המקוונת והן בתיבת המכרז במשרדי המרחב) הינו 13/02/2023 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220356

מרחב דרום - 

רשות מקרקעי ישראל ורשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב מפרסמים מכרז מקוון לרכישת זכויות חכירה לבניית 129 יח"ד בישוב ערוער מספר מכרז: בד/436/2022

המכרז חל על  חלק מתכנית 652-0399329 הנפרשת על שטח של כ-1,035 דונם וממוקמת בדרום הישוב ערערה בנגב. התוכנית כוללת שכונה בת 1,390 יח"ד בהיקף של 443 מגרשים למגורים, מתוכם 19  מגרשים לבנייה רוויה עם חזית מסחרית, לצד מבני ציבור, מסחר ומשרדים ומערך שטחים ציבוריים פתוחים לשימוש תושבי השכונה ושכונות סמוכות.

המועד האחרון להגשת הצעות (הן הגשת ההצעה באמצעות המערכת המקוונת והן בתיבת המכרז במשרדי המרחב) הינו 20/03/2023 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220436