השבוע הונחה הצעת חוק לשוויון הזדמנויות למגזר הבדואי בייצור חשמל. ההצעה מבקשת להבטיח לבדואים בנגב שהסדירו את סכסוכי הקרקעות שלהם מול המדינה מכסה לייצור אנרגיה סולארית

הצעת החוק ביוזמתה של ח"כ ד"ר עינת וילף (העצמאות) יחד עם ח"כ שכיב שנאן (העצמאות) ח"כ גאלב מג׳אדלה (העבודה), ח"כ איתן כבל (העבודה), וח"כ עמיר פרץ (העבודה) וחברי כנסת נוספים.

הצעת החוק בנויה כדי לקדם כמה מטרות במקביל: קידום פיתוח כלכלי איכותי ומתקדם בקרב הבדווים; פיתוח אנרגיות חלופיות ונקיות; ועידוד הסדרת סכסוכי קרקעות עם המדינה.

עם הגשת הצעת החוק אמרה ח"כ וילף: "הצעת החוק משלבת כמה מטרות ראויות וחשובות המוסכמות על הציבור הרחב. היא בונה תשתית חשובה לפיתוח כלכלי איכותי בתחומים כלכליים עתידיים של הנגב ושל הבדואים. ההצעה עושה זאת תוך עידוד ברור להסדרת סכסוכי קרקעות ומקצה את המכסות אך ורק למי שבעלותם על הקרקע הוסדרה. קבלת החוק ויישומו יתרמו תרומה חשובה לפיתוח הנגב, לסגירת פערים, ולקידום כלכלי של המגזר הבדואי, ואני מקווה שהממשלה תראה לנכון לתמוך בה."