הבוקר התקיימה ישיבת מזכירות לשכת מפלגת העבודה. במהלך הישיבה, העלו יו"ר המפלגה, מיכה חריש, ומזכ"ל המפלגה, חיליק בר, את סוגיית הערעורים הרבים על המתפקדים למפלגה, וכן את עמדתם, כי אין לדחות את מועד קיום הפריימריז

הבוקר, יום חמישי 11/08/11, התכנסה מזכירות לשכת מפלגת העבודה, לישיבתה השוטפת. בישיבה השתתפו יו"ר המפלגה, מיכה חריש, מזכ"ל המפלגה, חיליק בר, שמונת חברי הכנסת של המפלגה והמועמדים ליו"ר - עמיר פרץ, שלי יחימוביץ', יצחק בוז'י הרצוג, עמרם מצנע ואראל מרגלית.

במהלך הישיבה, העלו היו"ר והמזכ"ל את סוגיית הערעורים על ספר הבוחרים, ומועד קיום הפריימריז וכן הביאו לשולחן את מכתבו של רענן כהן בנושא.

השניים קראו לחמשת המועמדים להתעסק בסוגיות העקרוניות שעומדות על הפרק, ובכך לקדם את הערכים והעמדות של המפלגה, ולא להיכנס למלחמת שחיקה טכנית זה מול זה, ומול המפלגה, כאשר המפסידה העיקרית מכל התהליך היא המפלגה.

מזכ"ל המפלגה, חיליק בר, הדגיש בפני המועמדים וחברי הכנסת, כי נכון לעכשיו אין כל שינוי במועד הפרימריז לתפקיד היו"ר, וכי יו"ר המוסד לבירור עתירות, אמנון זיכרוני, ואנשיו, פועלים לבירור כל העתירות שהוגשו, על מנת לעמוד בלוח הזמנים.

מחר תתכנס ועדת הבחירות של המפלגה לדון על לוחות זמנים והצעות לעמידה בלו"ז. "על כולנו להתנהג באחריות, ולהימנע מפעולות שעלולות להוביל לדחיית הבחירות. לטעמי אסור שתתאפשר דחיית הבחירות לאחר החגים ודחייתן תהווה פגיעה במפלגה, מוראלית, ציבורית ופוליטית. אנחנו צריכים לפעול לחיזוק המפלגה, ולמקד את הפעילות מול הציבור הרחב, אשר מחכה שמפלגת העבודה תחזור כשחקן מרכזי ומוביל הן בזירה החברתית – כלכלית והן בזירה המדינית - ביטחונית. עלינו לסיים בהקדם את הבחירות הפנימיות, ולהתייצב מאוחדים וחזקים מול ולמען אזרחי ישראל."