אגודת השייט של הפועל תל-אביב פועלת במרינה שנים, תוך שהיא מסרבת לחתום על חוזה המעגן את זכויותיה וחובותיה. בתחילת השבוע שלחה הנהלת אתרים, באמצעות משרד עורכי הדין קפלן אלון גור ,מכתב חריף להנהלת האגודה בו היא תובעת חתימה מיידית בתוך 10 ימים על החוזה ולא תפעל אתרים להפסקת הפעילות של האגודה במקום

כלים

לדברי יו"ר חברת אתרים הרצל שלם: "ע"פ חוק אסור לנו לאפשר לשום גורם לפעול ללא חוזה מסודר המסדיר הן את זכויותיו והן את חובותיו. החוק דורש מאתנו לא להתיר פעילות ללא חוזה במקום ואם חלילה יקרה משהו אנו עוד עלולים להיתבע כי לא פעלנו לאכוף את החוק. מעריכים ומעודדים את פועלה של האגודה אך עלינו לוודא שיחתמו על חוזה המבטיח את כל התנאים הבטיחותיים והאחרים".

לדברי איתמר שמעוני מנכ"ל חברת אתרים המנהלת את מרינה תל אביב: " המצב הקיים גורם לנו לדאגה גדולה. אנו עושים ככל יכולתנו לדאוג לשלום הספורטאים והילדים, אך איננו יודעים האם המתאמנים באגודת השייט מבוטחים ואני לא מוכן להמשיך ולהתנהל בצורה זו. במהלך החופש הגדול יפקדו מאות ילדים את אגודת השייט והסבירות שמישהו יפגע או שחלילה יקרה משהו אחר גדלה שבעתיים. אני חש אחריות להודיע הן לילדים והן להוריהם כי ללא הסכם מסודר עם הנהלת המרינה אין לנו כחב אתרים שום אחריות לביטחון הילדים ושלומם. ולכן לאחר שמיצינו את כל ההליכים מול הנהלת האגודה ואל נחתם חוזה אין לנו אלא לפנות לדרך האחרונה והפחות מועדפת עלינו, בית המשפט שיחליט הוא האם ניתן ומותר לאגודה להמשיך ולפעול ללא חוזה המסדיר את פעילותה במרינה ת"א".

מועדון השייט של הפועל תל-אביב נמצא במרינה תל-אביב ופועל בה מזה זמן רב. באוגוסט 1997 חתם מועדון השייט (שנקרא גם עמותת הפועל ת"א-יפו) זיכרון דברים עם חברת 'אתרים', כך שיסדיר את השכירות במקום מול הנהלת המרינה. כמו-כן צוין, שמתוקף חתימת ההסכם, יחולו על המועדון כל החוקים, התקנות והכללים הנהוגים במרינה. אך מועדון השייט של הפועל תל-אביב מתנער מהחוזה.

לפני כ-5 שנים, עם תחילת כהונתם של יו"ר הדירקטוריון מר הרצל שלם ומנכ"ל החברה איתמר שמעוני , הם ביקשו להסדיר את עניין החוזה ופעילות המועדון באופן מסודר כפי שעשו עם כמחצית מהשוכרים של אתרים שפעלו ללא רישיון מסודר. עם כניסתם לתפקיד פעלו רק מחצית מהשוכרים הזכיינים ובעלי העסקים עם רשיון עסק המבטיח פעילות נכונה למען הציבור, וכיום פועלים כבר 95% אחוז עם רישיון עסק מסודר. רק אגודת הפועל בשלה. הם לא חותמים על חוזה שכירות.

איתמר שמעוני, מנכ"ל חברת 'אתרים': "המרינה מברכת ומעודדת את הפעילות הימית של מועדון הספורט של הפועל תל-אביב ושל שאר המועדונים הפועלים במרינה, אבל אסור לנו לאפשר שיפעלו שלא כחוק. כשם שכל הדיירים בשטח המרינה נוהגים.

עוד נמסר מאתרים כי: "כבר לפני חצי שנה פנתה אתרים לאגודה באולטימאטום שלאחר תקופה כה ארוכה על האגודה להסדיר יחסיה עם אתרים ולחתום על חוזה כשם שכל זכייני המרינה נוהגים אבל הם בשלהם. פעילות האגודה היא מבורכת ואנחנו מאוד רוצים שהם יישארו במרינה וימשיכו לאמן את דור העתיד של השייט, אבל אנחנו כחברה ממשלתית, הפועלת ע"פ חוק, לא יכולים לעצום עיניים! ומתוקף כך אנחנו מחויבים למספר חוקים ועליהם לחתום על חוזה כתוב שיסדיר את פעילותם, כך נוכל להיות בטוחים כי החניכים של המועדון מבוטחים וכי כל כלי השייט הם בעלי רישיון וכושר שייט עדכני וכל פעילותם מבוטחת כנדרש. כך אנו נוהגים עם כל הזכיינים במרינה תל-אביב ובשאר החופים בתל אביב-יפו . לאחר אין ספור דחיות איננו יכולים להמשיך ולאפשר זאת ובמידה ולא תתבצע חתימה על חוזה הם לא יוכלו להמשיך ולפעול ממרינה תל אביב"

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS