כלים

הבוקר פורסם בתקשורת כי בנק ישראל הודיע על כוונתו לפעול להוזלת עמלות הבנקים, "כי העמלות גבוהות מדי וחלקן אף בשיעור ניכר לעומת בנקים רבים בעולם". המועצה הישראלית לצרכנות: הדברים שפורסמו מהווים ניגוד מוחלט לעמדה שהציג בנק ישראל בכנסת

מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, שלח הבוקר מכתב לנגיד בנק ישראל ולמפקח על הבנקים, בו הביע את תדהמתו העמוקה מהדברים שפורסמו, המהווים ניגוד מוחלט לעמדה שהשמיע בנק ישראל בשבוע שעבר בועדת הכלכלה בכנסת, והעומדים בסתירה מוחלטת לקו הרשמי שנקט בו בנק ישראל בשנים האחרונות, לפיו אין כלל בעיה בתחום עמלות העו"ש.

במכתבו מזכיר עו"ד אהוד פלג כי שר המשפטים ויו"ר ועדת השרים לחקיקה, הנחה את בנק ישראל ואת המועצה לצרכנות לנסות להגיע להסדרת הבעיה. למרות הצעת המועצה לצרכנות לבחון במשותף את נושא עמלות הבנקים, תשובתו של המפקח הייתה כי אינו מכיר כלל בבעיה בנושא עמלות העו"ש וכי אין בכוונתו לבדוק נושא זה.

לכן יזמה המועצה לצרכנות את החקיקה להסדרת עמלות העו"ש, יוזמה המובלת בכנסת על ידי 21 ח"כים, בהם 6 ראשי ועדות, בראשותם של יו"ר ועדת הכלכלה ויו"ר ועדת הכספים.

מנכ"ל המועצה לצרכנות אומר כי "אם הדברים שפורסמו אכן נכונים, עולה מהם משמעות חמורה ביותר לגבי אמינות טיעוניו של בנק ישראל בדבריו לועדת הכלכלה ולעם ישראל כולו. אם כוונתו של בנק ישראל כפי שפורסמה, כנראה נוכח הלחץ הציבורי המלווה את פעילות המועצה לצרכנות והכנסת בנושא זה, מהווה התחמקות נוספת מן הבעיה האמיתית- חוסר יכולתם של הצרכנים להשוות את עלויות ניהול חשבון העו"ש בין הבנקים השונים, בגלל הצגתן בערבוביה של עמלות וריביות".

לעמדת המועצה לצרכנות, התוצאה מחוסר יכולת ההשוואה, היא חוסר יכולת הצרכן הבודד להתמקח על גובה הריבית, ובעקבות זאת לא קיימת תחרותיות, והעלות לצרכנים נמדדת בתשלום של מיליארדי שקלים מיותרים בשנה. הפתרון היחיד לחשיפת הריביות ליכולת השוואה צרכנית, היא ביטולן של עמלות העו"ש כפי שקובעת הצעת-החוק.

לאור דברים אלה, פונה המועצה לצרכנות שוב למפקח על הבנקים, בקריאה להפעיל את הסמכות המצויה בידיו ולאמץ את הפתרון המתבקש של הצעת החוק, ובכך לייתר את החקיקה, ולבטא גם את אחריותו לרווחתם של הצרכנים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS