הצעת החוק ( תיקון ) השאלת ספרי לימוד שיזם שר החינוך, ח"כ גדעון סער, עברה היום, ב' , פה אחד בקריאה ראשונה בכנסת. ע"פ הצעת החוק, ישולש תקציב מפעל השאלת ספרי לימוד ויעמוד בשנה"ל תשע"א על 5.5 מליון ש"ח לעומת 1.9 בשנה"ל תשס"ט. הגדלת התקציב תאפשר הרחבת מספר בתי הספר הלוקחים חלק במפעל השאלת ספרי הלימוד

בנוסף, לראשונה בתי הספר התיכוניים יכללו בתוכנית (יצוין, כי כיום מופעל הפרויקט בכיתות א'-ט'). בנוסף , על פי התיקון תידרש לצורך הפעלת הפרויקט הסכמה של 60% מההורים, בניגוד למצב הקיים היום, לפיו נדרשת הסכמה של 90% מההורים. משמעות המהלך הינה הקלה בתנאי הכניסה של בתי הספר לתוכנית.

בהתאם להצעת החוק, שר החינוך יוכל להקצות סיוע נוסף לבתי הספר לצורך חידוש מלאי הספרים, נוסף על התקציב הראשוני שניתן עם ההצטרפות לתוכנית.

שר החינוך, ח"כ גדעון סער: "למפעל השאלת ספרי הלימוד יש משמעות ערכית וחינוכית וביכולתו לצמצם פערים ולהקל כלכלית על ההורים".