"היועץ המשפטי לממשלה מתנגד לפיטורי יועצים משפטיים במשרדי הממשלה כפי שנקבע בסעיף הוראת המעבר בהצעת החוק לקציבת כהונתם של יועצים משפטיים במשרדי הממשלה" את הדברים אמר היום (שלישי) המשנה ליועץ המשפטי , עו"ד מלכיאל (מייק) בלס, בוועדת החוקה של הכנסת

כלים

הוועדה דנה בהצעת החוק של ח"כ משה גפני ואורי מקלב (יהדות התורה), המבקשת לקצוב את כהונת היועצים המשפטיים במשרדי ממשלה לשבע שנים, על פי הוראת המעבר בהצעת החוק, יועצים משפטיים אשר מכהנים בתפקידם יותר מהתקופה הקצובה בחוק, יסיימו את תפקידם בתוך שנה מיום פרסומו.

"משמעות הוראת המעבר הזאת היא שמדינת ישראל כותבת בספר החוקים שהיא מפטרת יועץ משפטי. זהו אמצעי דרסטי שלא ייתכן שלא ייעשה בהסכמה, בעיקר משום שברור לכל כי המדובר כאן על קבוצה קטנה מאד של אנשי מקצוע שיכנסו תחת הוראת מעבר זו". הוסיף עו"ד בלס.

ח"כ גפני הסביר כי "היוזמה להצעת החוק הגיעה מפניות שקיבלתי משרים ושרות בממשלה הקודמת, אשר כבלו בפני אשר הם אינם מסוגלים לבצע רפורמות במשרדם, בגלל היועצים המשפטיים".

בסיס הצעת החוק הינו הועדה הבין משרדית בראשות ד"ר אהרון אברמוביץ, מנכ"ל משרד המשפטים לשעבר, שהוקמה בשנת 2007, ובחנה את עבודת היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה השונים.

בדוח נתן הצוות דעתו לקשיים רבים שנתעוררו במערך הייעוץ המשפטי למשרדי הממשלה ומלווים את המינהל הציבורי מזה שנים. המלצות הצוות לטיפול בבעיות השונות כרכו יחד נושאים מקצועיים וניהוליים רחבים וראו בהם מקשה אחת בדרך לפתרון, כאשר בפני הצוות הוצגו נתונים לפיהם חלק ניכר מהיועצים המשפטיים למשרדי הממשלה מכהנים בתפקיד תקופות ארוכות, ביניהם גם יועצים משפטיים המכהנים למעלה מעשרים שנים בתפקידם.

חלק ניכר מהדוברים שהופיעו בפני הצוות עמדו על הקשיים שנגרמים לשירות המשפטי כתוצאה מכך. לצד המלצותיו, ביקש דו"ח אברמוביץ גם להבהיר את מעמדו הייחודי של היועץ המשפטי למשרד הממשלתי כ"שומר סף" שעצמאותו הכרחית.

חשוב לציין כי בשנת 2009 החליטה הממשלה כי מעתה והלאה יקצבו תקופות הכהונה של היועצים המשפטים למשרדי הממשלה, וכי בכל מכרז שיצא מרגע ההחלטה תוגבל הכהונה לתקופה של שבע שנים. החלטת הממשלה לא עסקה בסיום כהונתם של יועצים מכהנים.

אנשי הייעוץ המשפטי לוועדה הוסיפו כי בנוסף לקצובת הכהונה של היועצים המשפטים, ראוי לבחון האם יש להוסיף בהצעת החוק גם קצובת כהונה של בעלי תפקידים בכירים נוספים במשרדי הממשלה בהם לדוגמא ראשי אגפים במשרדים ממשלתיים, מנהלי בתי חולים, מחלקות בבתי חולים ועוד.

עוד הוסיפו אנשי הייעוץ המשפטי כי בדומה להמלצות ועדת אברמוביץ, ראוי כי הצעת החוק תעסוק בנושאים נוספים בעבודת הייעוץ המשפטי של משרד ממשלתי, לרבות עצמאות תפקידו. יו"ר הוועדה דחה למועד אחר את אישור הצעת החוק לקריאה ראשונה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS