החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל הוציאה צו לפינוי פולשים נגד מסיג גבול, מוטי הררי, תושב הוד השרון, שניסה להשתלט על מגרש בבעלות המדינה, על שטח של כ-1,000 מ"ר. הררי נדרש לפנות את הקרקע ולהחזירה למדינה  ואם לא ייעשה כן יפונה בהתאם לחוק ויהיה חשוף לתביעות פליליות וכספיות.

כלים

במסגרת פעילות האכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בהוד השרון, הוציאו מפקחי רמ"י צו לסילוק פולשים נגד מסיג גבול, מוטי הררי, שהציב בזנ"טים במטרה לתפוס חזקה על קרקע ציבורית שמיועדת למגורים, בשטח של 1,000 מ"ר.

הצו, נמסר לפולש בצרוף הודעה כי עליו לפנות את הקרקע תוך 30 יום ולהחזירה לרשות מקרקעי ישראל. מפקחי הרשות הבהירו להררי כי אם לא ייעשה כנדרש ממנו תפעל הרשות לפנותו.

בנוסף, הובהר להררי כי אם לא יפנה את הקרקע בעצמו, תוגש נגדו תביעה כספית, בה יידרש להחזיר לקופת המדינה את העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתו, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.

"אנו מקווים כי הפולש יפעיל שיקול דעת וימנע מהסתבכות בתביעות כספיות ופליליות, ויפעל לפינוי עצמי של השטח. כך נוהגים לאחרונה יותר ויותר פולשים ברחבי הארץ, העושים את החשבון הפשוט ומגלים שעדיף להם לפנות את השטח בכוחות עצמם. במידה והפולש לא יעשה כן, תפעל הרשות באמצעיה כדי להחזיר את הקרקע הציבורית אל הציבור." אומר ישראל סקופ, מנהל החטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS