הקואליציה לדיור בר השגה למועצת מקרקעי ישראל : אל תעבירו החלטות שקשורות לדיור במחטף וללא מעורבות הציבור

כלים

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שעתידה להתקיים מחר בשעה 11:00 בבוקר, שלחה הקואליציה לדיור בר השגה נייר עמדה לחברי מועצת מקרקעי ישראל בו קראה להם לדחות את הדיון.

בנייר העמדה אשר נכתב על ידי עו"ד נורה אשקר מהאגודה לצדק חלוקתי ועו"ד גיל גן - מור מהאגודה לזכויות האזרח, בירכה הקואליציה על היוזמה לפעול להקצאת קרקע למטרה של הקמת שכונות בתמהיל של אוכלוסייה, בתמהיל של מחירים וגדלים, ותוך נכונות להוזיל את מחירי הקרקע לצורך קידום מטרות חברתיות.

אולם הדגישה כי לא נמסר לציבור מלוא המידע על הקריטריונים ועל המטרות החברתיות בבסיס ההחלטות. גם לא מפורט מהו המחיר המפוקח שבו יושכרו הדירות בפרויקטים להשכרה ופרטים מהותיים נוספים.

לגבי הצעת החלטה 339 העוסקת בהקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה:

בהתאם להצעה, שיווק קרקעות למטרת דיור להשכרה יעשה בשני מסלולים, כאשר מוצע כי השימוש בקרקע למטרת השכרה לא יפחת מ - 10 שנים במסלול א', ובמסלול ב' תקופת השימוש בקרקע למטרת השכרה לא תפחת מ -20 שנים.

לטענת הקואליציה, יש לבחון מודלים שונים שיאריכו את התקופה בה ייהנה הציבור מהפרויקט. על פניו נראה שהתקופות שנבחרו הן קצרות למדי, וכי ישנם מודלים כלכליים אחרים, שמאפשרים להאריך את תקופת ההשכרה, בלי לפגוע בכדאיות הפרויקט.

כמו כן, ע"מ לשמר את מאגר הדירות להשכרה, צריך לקבוע זכות קדימה למשרד הבינוי והשיכון לרכישת הדירות שהושכרו ע"פ ההחלטה דנא, ואשר יוצעו למכירה.

לעניין הזכאים טענה הקואליציה כי הקריטריון של תעודת זכאות הוא בעייתי ואנכרוניסטי וכי יש להעביר את הדיון בפני ועדה מקצועית המשותפת למשרדי ממשלה שונים בליווי מומחים בתחום.

כמו כן, יש לחייב כי חלק מהדירות, ובמיוחד אלו שבקומת קרקע ייבנו מראש כדירות נגישות לאנשים עם מוגבלויות, וכי תינתן קדימות לזכאים עם מוגבלות להתגורר בהן וכך גם ביחס לקשישים.

לעמדת הקואליציה הסנקציה הקבועה בסעיף 3 להצעת ההחלטה, לפיה הפרת ההסכם תגרור תשלום זעום השווה ל20% בלבד מערך הקרקע על פי הערכת השמאי במועד הזכייה, אין בה להרתיע בעלי זכויות חכירה מהפרת החוזה, ובמקרים מסוימים סנקציה זו אף עלולה להוות תמריץ, הלכה למעשה, ליזמים להפר את ההסכם, במיוחד לאור המחירים הנמוכים שהם משלמים תמורת הקרקעות.

שכן, סך התשלומים שהזוכה משלם תמורת הקרקע + התשלום בגין ההפרה, עדין נמוך באופן משמעותי ממחיר הקרקע המלא.

לעניין הצעת החלטה 340 - שיווק קרקעות לבנייה למגורים בשיטת "מחיר למשתכן":

בהתאם להצעה יתאפשר שיווק קרקע בשיטת "מחיר למשתכן", בהתאם להחלטה מחיר הקרקע קבוע, והמציעים במכרז מתחרים על המחיר הנמוך ביותר למ"ר בנוי.

לטענת הקואליציה ההצעה אינה מגדירה מי הם הזכאים לשיווק דירה לפי שיטת "מחיר למשתכן". ויש צורך להגדיר קריטריונים ברורים ושוויוניים לזכאים, ולהבטיח חלוקה צודקת של הדירות המשווקות בהתאם לשיטה זו, כדי למנוע הקצאה סקטוריאלית של הדירות. כגון הקצאה למגזר החרדי.

בנוסף, טענה הקואליציה כי גם כאן יש לקבוע כי 10% מהדירות לפחות, בכל פרויקט מחיר למשתכן, יימסרו למשרד הבינוי והשיכון או לגוף מטעמו ונוהלו כדיור ציבורי לזכאים או לאנשים עם מוגבלות.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

עדכונים אחרונים

אוג 21, 2019

איך להיות כוכבת ברשת? המדריך המלא

מאמרים - חברתי
יול 21, 2019

פעילותו החברתית של מתן דהן

מתגייסים למען הקהילה
יול 16, 2019

להיות מוכנים מראש - צוואות וירושות

מאמרים - חברתי
יול 15, 2019

דרכו של ברוך עטאלי

זכויות האדם