לקראת תחילת הדיונים המרתוניים בשבוע הבא בהצעת חוק הוד"לים, מתריעה הקואליציה לדיור בר השגה: ועדות הדיור לא יתנו מענה למי שנמצא במצוקת הדיור הגדולה ביותר – בחוק אין הוראות לתכנון לדיור בר השגה

כלים

במכתב מטעם הקואליציה לקידום דיור בר השגה, המורכבת מארגונים חברתיים ומומחים מהאקדמיה, כותב עו"ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח, כי ההצדקה היחידה לעקיפת הליכי התכנון הרגילים יכולה להיות זירוז פתרונות דיור בר השגה לאוכלוסיה עם הכנסה בינונית ונמוכה. אולם, הצעת החוק כלל אינה מתייחסת לצורך בתכנון דיור בר השגה, ובפועל תביא לכך שעתודות הקרקע הגדולות במרכז הארץ יהפכו לשכונות לאוכלוסיה אמידה בלבד, באופן שרק יגביר את הקיטוב.

במכתב נכתב כי הוד"לים עוסקים בקרקעות ציבוריות ובתוכניות גדולות - תנאים אופטימאליים להכללת דיור בר השגה ודיור ציבורי. העובדה, שהצעת החוק מתעלמת מצרכיהן של אוכלוסיות עם הכנסה בינונית ונמוכה, מנוגדת לדין, ולחובה לפעול לפי עקרונות של צדק חלוקתי ושוויון במשאב הקרקע.

לכן דורשת הקואליציה לדיור בר השגה לנטוש את התכנית - או לכל הפחות לקבוע בה הוראות ברורות הכוללות ייעוד חלק ניכר מהדירות לצורך דיור בר השגה ודיור ציבורי, ולתכנון שכונות ההולמות את צרכיהן של כל שכבות האוכלוסייה, תוך שמירה על תמהיל חברתי.

לדברי עו"ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח, "מדובר בנושא מורכב ובעל השלכות דרמטיות על התכנון, החברה והסביבה, ולכן מטריד במיוחד שהכנסת מתכוונת לדון בו בחופזה ובאופן שלא יאפשר לציבור ולמומחים לעיין בו ברצינות."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS