משרד התקשורת שוקל להתיר, לספק שירות טלפוניה על גבי פס רחב, למנוי הנמצא מחוץ לגבולות הארץ, דבר אשר יוזיל באופן משמעותי את העלויות לנוסעים לחו"ל וזאת באמצעות מספר טלפון שהוקצה לו על ידי המפעיל. המפעילים שהמשרד שוקל להתיר לספק שירות הם חמשת המפעילים בעלי רישיון כללי ייחודי, מפעילי הסלולר והמפעילים הפנים ארציים

כלים

עם התיקון ברישיון, צרכנים הנוסעים לחו"ל יוכלו "לנדוד" עם מספר טלפון ישראלי (הן נייח והן נייד), ויוכלו לקבל ולהוציא שיחות טלפון זולות בצורה משמעותית, לעומת המצב כיום שבו הצרכנים משלמים בעד שירותי נדידה (בסלולר) תעריפים גבוהים הן עבור שיחות נכנסות והן עבור שיחות יוצאות. המשרד שוקל לאפשר למפעילי הסלולר לספק את השירות בחו"ל בלבד. כאשר ההסדר המוצע נועד לספק תחליף לשירות הנדידה הבינלאומית הקיים. בנוסף המשרד מעוניין לשקול לאפשר למפעילים הפנים ארציים (בזק והוט) לספק את השירות בחו"ל בלבד ולא לגרוע מחובתם לספק שירותים אוניברסאליים בישראל על בסיס רשת עצמאית. ממשרד התקשורת נמסר עוד, כי על החברות להתייחס לשימוע עד לתאריך 11.4.10.