האו"ם: על מדינת ישראל לבטל את חזקת הגיל הרך ולהקטין את מזונות הקטינים על מנת לאפשר לאבות קיום מינימאלי בכבוד

ועדת האו"ם בדבר זכויות כלכליות, סוציאליות וחברתיות סיימה מושב בן שבועיים בו עמדה מדינת ישראל לביקורת ביחס לאי יישום האמנה לזכויות כלכליות, חברתיות וסוציאליות. בתאריך 17/11/2011 הודה נציג משרד החוץ כי קיימת בעיית התייחסות לאבות הגרושים, כאשר לפחות 150 מתוך 400 מתאבדים בשנה הם גברים גרושים. בתאריך 6/12/2011 הוועדה הורתה למדינת ישראל לבטל את חזקת הגיל הרך, כדי לא למנוע מגברים זכות משמורת על ילדיהם, ולהקטין את המזונות הנפסקים בארץ.

הפנייה לאו"ם היא ביוזמת הקואליציה למען הילדים והמשפחה, אשר הוקמה ע"י אבא, קורבן גניבת זרע, דניאל זר, אשר נמנע ממנו לראות את בנו בן ה 6 במשך 3 שנים, היות והאמא לא מעוניינת בקשר, ופקידות הסעד לא מצאו לנכון כי הקטין זקוק לדמות אב, כאשר האישה מכריזה שאין צורך באבא בחיי הילד.

האבא פנה לבג"ץ ודרש הכרזה כי על פי אמנת האו"ם לא ניתן לשלול את הזכאות לחיי משפחה המעוגנת באמנה באמצעות חזקת הגיל הרך. בית המשפט העליון סירב להכריז כי קיימות זכויות בינלאומיות לאבות לראות את ילדיהם. משרד המשפטים שלח לכנס בז'נבה 12 פרקליטים, כאשר השתתפו בכנס תשעה ארגונים נוספים.

במהלך הכנס הביעו חברי הפאנל, שופטים מרחבי העולם, תרעומת על סירוב המדינה לעגן את הזכויות על פי האמנה כחוק מקומי מחייב, ציינו כי היחס לאבות גרושים בישראל נגוע במשוא פנים כלפי נשים, ההגבלות המוטלות על הבאים לשמר את הקשר עם ילדיהם הם ברמה שנדיר לראותה באף מדינה אחרת. מצב הגברים בגירושין בישראל הוגדר כ"גיהנום". מומחי האו"ם הזדעזעו גם מהיד הקלה שבהוצאת צווי עיכוב יציאהמהארץ נגד גברים ונגד הילדים.

דוברי הקואליציה למען הילדים והמשפחה, אלי דניאל וגיא שמיר בירכו על ההחלטה ומקווים שהיא תגיע לידיעת ועדת שניט הבוחנת את ביטול חזקת הגיל הרך, וועדת שיפמן, הבוחנת את ביטל הפטור לנשים מתשלום מזונות.

בנוסף יוזמת הקואליציה בימים אלה הצעה לשר משה כחלון להחליף את פיקוח הסדרי הראייה באוטומציה ממוחשבת כמו "סלופארק" לפיה כל מסירה של קטין מהורה להורה והחזרתו תתועד באופן ממוחשב באמצעות טלפון סלולרי, כך שבסוף כל חודש יתקבל דו"ח על כמות זמן ההורות שהקטין שהה עם כל הורה, ולא יהיה מקום לויכוח מי מונע הסדרי ראייה, ומי משתמט מקיום ואכיפת הסדרי ראייה.