כלים

בית המשפט העליון פסל ראיות שהתקבלו לאחר חיפוש גופני "בהסכמה". האגודה לזכויות האזרח: יש לפסול באופן גורף חיפושים גופניים "בהסכמה"

האגודה לזכויות האזרח, שהציגה בפני בית המשפט העליון את עמדתה העקרונית בסוגיה, מברכת על פסק הדין שפסל ראיות שהתקבלו מחיפוש גופני בלתי חוקי, ובהסתמך על "הסכמת" החשודים. עם זאת, האגודה מצרה על הפתח שהותיר בית המשפט לעריכת חיפושים גופניים בנסיבות דומות בעתיד. יודגש, כי מדובר במקרים, בהם אין לשוטרים סמכות חוקית לערוך את החיפוש ולמרות זאת הם "מבקשים" מהאזרחים לעשות זאת.

לדברי עוה"ד אבנר פינצ'וק ולילה מרגלית, "כאשר אזרח נתקל בשוטרים ונדרש לרוקן את כיסיו, האפשרות שהסכמתו ניתנת מרצון חופשי היא תיאורטית בלבד, ובית המשפט עמד על כך. ראוי היה לפיכך לקבל את עמדת השופט דנציגר שקבע בדעת המיעוט כי חיפוש משטרתי 'בהסכמה' הוא פסול מיסודו".

בשנים האחרונות התפרסמו מקרים שונים של חיפושים גופניים "בהסכמה", בין השאר ב"סינמה סיטי" בגלילות ובשכונת רחביה בירושלים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS