לדברי עו"ד עודד פלר, ראש תחום הגירה ומעמד באגודה לזכויות האזרח, "לצערנו, משרד הפנים נוהג לדרוש דרך קבע קיום בדיקות גנטיות, בנסיבות בהן אבות ישראלים מבקשים להקנות מעמד אזרחי לילדיהם, שנולדו לאם שאיננה ישראלית או בהליך פונדקאי, וזאת אף כאשר יש להורים - המגדלים את ילדיהם - הוכחות להורותם. מדובר בדרישה משפילה, אשר מטילה נטל כלכלי כבד על ההורים ובמקרים רבים גורמת לסחבת ולהותרת ילדים ללא מעמד"

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ עוד בשנת 2004 על מנת שיקבע, כי אין צורך בבדיקות רקמות במקרים שבהם יש הכרה בהורות וראיות לה. "אם אכן דן גולדברג אוחז בידיו תיעוד מסודר בדבר הורותו, אין כל הצדקה לדרוש בדיקת רקמות, לסרב להקנות לפעוטות אזרחות ולעכב את הבאתם לישראל." אומרים באגודה.

בנוסף, במכתב שהפנה היום ח"כ זאב בילסקי לח"כ דויד אזולאי, יו"ר ועדת הפנים, מבקש בילסקי כינוס דיון דחוף של וועדת הפנים לדיון בענין דן גולדברג. בילסקי כותב: "כידוע לך אזרח ישראלי בשם דן גולדברג נמצא כעת בהודו עם שני ילדיו שנולדו מאם פונדקאית ואינו מורשה לחזור לארץ, בשל סיבות שכנראה אינן קשורות למי מהעניין.

בסמכותו של שר הפנים להתיר את כניסתו לארץ והדבר לא נעשה ובחודשיים האחרונים נאלץ דן גולדברג לשהות בגלות מאונס בבית מלון בהודו מבלי שהוא יכול לחזור לביתו למקום הולדתו מדינת ישראל.

אבקשך לקיים דיון דחוף בועדת הפנים ולזמן לדיון את הנוגעים בדבר. אני רואה בנושא עניין הומאני, אנושי, יהודי, מדרגה ראשונה וככל שנביא לחזרתו של דן גולדברג ושני ילדיו לארץ מהר ככל האפשר כך נסיר את חרפת ההחלטה על איסור כניסתו לישראל."