חברת דואר ישראל אושרה על ידי ויזה אירופה להיות הגוף החוץ בנקאי הראשון בישראל שיקבל מעמד של מנפיק כרטיסי ויזה. אבי הוכמן, מנכ"ל דואר ישראל: "אנו מודים לויזה אירופה על האמון ביכולות הפיננסיות של בנק הדואר". שר התקשורת, משה כחלון, המוביל את שינויי החקיקה שיאפשרו לבנק הדואר להעניק שירותי בנק מתקדמים והיה מעורב בתהליך אישור מעמדה של דואר ישראל כמנפיק עצמאי ציין כי: "הנפקת כרטיסי ויזה על ידי בנק הדואר תוזיל את העלות לצרכנים ותמשיך את מגמת הרחבת השירותים הפיננסיים של דואר ישראל"

הענקת מעמד של מנפיק ל "דואר ישראל">דואר ישראל נבחנה במוסדות ויזה אירופה בלונדון במספר מפגשים. שלשום, יום שישי ה- 21.05.2010 , אישר דירקטוריון חברת ויזה אירופה הענקת מעמד של מנפיק לחברת דואר ישראל בע" "מ. עם">מ. עם אישור פרוטוקול הישיבה, בעוד מספר ימים, יחל התהליך שבסופו תוכל חברת "דואר ישראל">דואר ישראל להנפיק כרטיסים פיננסים באופן עצמאי.

חברת "דואר ישראל">דואר ישראל שוקדת מאז הקמתה לפני כ- 4 שנים על הרחבת השירותים הבנקאיים- פיננסיים הניתנים על ידי בנק הדואר. בסוף שנת 2009 נוצר קשר עם חברת ויזה אירופה לצורך בחינת נושא מעמד כמנפיק עצמאי. עד היום הנפיק "בנק הדואר שני">בנק הדואר שני סוגי כרטיסים: debit card ו- pre paid שהונפקו באמצעות חברת כאל.

בשלב ראשון יונפקו כרטיסים פיננסיים ללקוחות "בנק הדואר. כבר היום">בנק הדואר. כבר היום כ- 300,000 בעלי חשבונות מנהלים עובר ושב בבנק הדואר. הכרטיסים שיונפקו יהיו בשלב ראשון מסוג הכרטיסים הקיימים כיום. בעתיד מתוכנן להנפיק גם כרטיסי אשראי של ויזה בכפוף לשינויי החקיקה המתבקשים.

מעמד זה של מנפיק יאפשר לחברת הדואר לשפר את השירות במוצר הקיים, לקבוע את מבנה העמלות לצרכן וכן להציע מוצרים פיננסיים נוספים ללקוחות בנק הדואר בפרט וללקוחות חברת "דואר ישראל">דואר ישראל בכלל. כלל האפשרויות נבחנות וייכנסו לפעילות בהתאם לתוכנית העסקית.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS