מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בליווי שוטרי משטרת ישראל, פינו השבוע פעם נוספת מסיג גבול תושב ג'לג'וליה, מוטלק הילל, ש"סיפח" לחצרו שטח בבעלות המדינה, בגודל של כדונם אחד, ללא היתר ובניגוד לחוק

כלים

מבצע אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בג'לג'וליה הסתיים בפינוי פלישה אל אדמות המדינה. מסיג הגבול, מוטלק הילל, השתלט על אדמות מדינה הצמודות לחצר ביתו בשטח של כדונם. הפולש הכשיר את השטח והחל להשתמש בחלק ממנו כרחבת חנייה לנגרייה שבבעלותו ובחלק נוסף השתמש במטרה להגדיל את חצרו, כל זאת ללא היתר ובניגוד לחוק.

בעבר כבר פלש מוטלק לשטח הצמוד לביתו ופונה ע"י מפקחי הרשות. כעת שב ופלש למרות האזהרות שקיבל. בעקבות הפלישה החוזרת מפקחי רשות מקרקעי ישראל הגישו נגד הילל תלונה למשטרה, בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. המפקחים פינו את הקרקע מתוקף צו סילוק פולשים, בליווי המשטרה ובאמצעות ציוד מכני הנדסי. הקרקע הוחזרה לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי.

כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד מסיג הגבול תביעה כספית להחזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתו, לרבות דמי השימוש בקרקע, עלויות כוח האדם ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.

ישראל סקופ, מנהל החטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "זוהי איננה הפעם הראשונה שאנו נתקלים בתופעה של בעלי בתים המתגוררים בצמוד לאדמות המדינה ומנסים להרחיב את חצרם על חשבון השטח הציבורי. על הציבור לדעת כי מפקחי רשות מקרקעי ישראל מסיירים באופן רציף על אדמות המדינה ומנטרים את השטח באמצעים שונים לרבות תצלומי אוויר, והפלישה בסופו של דבר תתגלה ותטופל במלוא חומרת הדין. "

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS