מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, בליווי שוטרי יחידת מתפ"א, פינו השבוע מסיגי גבול, תושבי ג'לג'וליה, שניסו להשתלט על שטח חקלאי בבעלות המדינה, בהיקף של כ-10 דונם

מבצע אכיפה בג'לג'וליה, של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסתיים בפינוי פלישה לאדמות המדינה. מסיגי הגבול שניסו להשתלט על הקרקע השייכת למדינה, ללא היתר ובניגוד לחוק, הקימו על הקרקע מבנה בלתי חוקי, מגרשי אספלט סלולים וחניה, ואף השליכו בשטח פסולת בניין.

מסיגי הגבול השתמשו בקרקע הציבורית המיועדת לחקלאות, בשטח של כ- 10 דונם, במטרה לגרוף רווח לכיסם על חשבון הציבור.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל הגישו נגד הפולשים תלונה במשטרה, באשמת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנה מאסר בפועל, ופינו את הפולשים מתוקף חוק המקרקעין, בליווי המשטרה ובאמצעות ציוד מכני הנדסי. הקרקע הוחזרה לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי.

כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד הפולשים תביעה על החזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתם, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.

ישראל סקופ, מנהל החטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "ככל שערך הקרקע עולה, כך עולה המוטיבציה של עברייני קרקע לנסות ולהשתלט על קרקעות הציבור, ולמעשה להשתמש בקרקע מבלי לשלם עליה, על חשבון הציבור כולו. מפקחי רשות מקרקעי ישראל עושים ימים כלילות בפעולות ניטור ואכיפה שנועדו להגן על קרקעות הציבור מפני פולשים ומסיגי גבול".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS