בעלי רשת המסעדות "דרבי דג" הם העצורים בפרשת העלמות המס באמצעות מחיקת חשבוניות מהקופה הרושמת

בית משפט השלום בתל-אביב, כב' השופט יובל גזית הורה היום על ביטול מעצר הבית שהוטל על יחזקאל מגן, אלן בנימין רוזן, משה ואבי עסיס, החשודים כי באמצעות תוכנה פיראטית הקטינו את מחזור המכירות ברשת המסעדות "דרבי דג" שבבעלותם. היום הוסר צו איסור הפרסום שהוטל לפני שבוע, עת נעצרו לראשונה החשודים בכל הנוגע להם ולעסקיהם.

במחלקת המודיעין של רשות המסים ובמחלקת המבצעים של פקיד שומה חקירות תל אביב נאגר מידע רב בדבר העלמות מסים בהיקפים גדולים בתחום הבידור, המסעדות ומועדוני הבילוי. בחקירה סמויה שארכה תקופה ארוכה ביצעו חוקרי רשות המסים מעקבים וקניות במסווה, במגמה לחשוף את שיטת העלמת המס שלפי אומדנים ראשונים נאמדת בעשרות מיליוני ₪, תוך פגיעה קשה בקופת המדינה.

החקירות הסמויות העלו כי המכנה המשותף במרבית המקרים הינה תוכנת מחשב מתוחכמת ששתולה בקופות הרושמות ומאפשרת לבעל העסק מחיקת נתונים מהפדיון היומי/חודשי בצורה מתוחכמת תוך דיווח על הסכום הנמוך לרשויות המס, בניגוד להוראות ניהול פנקסים ולהוראות פקודת מס הכנסה. עוד העלתה החקירה שמאחורי שיווק התוכנה עומדים אנשי תוכנה שונים. חוקרי הרשות התחקו אחר תוכנות המחשבים השונות, למדו על שיווקן ועל הלקוחות שרכשו את התוכנה, שייבדקו בהמשך החקירה.

ביום ראשון לפני שבוע ימים, ב- 12.6.11, ניתן האות והחקירה הפכה לגלויה, עשרות חוקרים בראשות רון חכם, פקיד שומה חקירות ת"א בשיתוף היחידה לחשיפת הונאות מחשב ומחלקת ביקורת מערכות מידע ממוחשבות ברשות המסים עצרו את החשודים ובעלי מסעדות נוספים החשודים כי השתמשו בתוכנות המחיקה.

בחקירה הגלויה נתפשו עשרות מחשבים שבאמצעותם נעברו העבירות, הקבצים שנמחקו באמצעות התוכנה שוחזרו וחשפו בפני חוקרי הרשות מסכת העלמת מס מהגדולות והמורכבות שנחשפו בשנים האחרונות.

מהבקשה שהוגשה לבימ"ש, כשהחשודים הובאו לדיון על שחרורם למעצר בית, לאחר 4 ימי מעצר, עלה כי יחזקאל מגן, אלן בנימין רוזן ומשה עסיס הם הבעלים של מספר עסקים בתחום המזון, המחזיקים בין היתר בחברת דרבי דג בע"מ.

אביב עסיס הוא בנו של משה עסיס. החקירה נגד החשודים נפתחה בעקבות מידע מודיעני לפיו החשודים, באמצעות תוכנה, מקטינים את מחזור המכירות ע"י מחיקת חשבוניות מס שהונפקו. כמצוין בבקשה, לפי החשד, מגן, רוזן ומשה עסיס או מי מטעמם רכשו תוכנה פיראטית לא חוקית, המאפשרת מחיקת נתונים מחשבוניות אשר הופקו ללקוח, לאחר שהלקוח שילם בעדן ועזב את המסעדה.

במהלך החקירה הסמויה נגדם נמצא כי שתי קניות ביקורת שבוצעו במסעדה בשנת 2008, אכן אופסו בספרים. כך שהסכומים ששולמו מופיעים בפירוט החשבוניות אולם סך החשבונית שהועבר לספרים אופס. בדרך זו אופסו בשלושת סניפי הרשת כ- 35,000 חשבוניות במהלך שנת 2008, מתוך כ- 117,000 חשבוניות שיצאו ברשת באותה שנה. לפי החשד, לחשודים מיוחס העלמת המס בהיקפים גדולים מאוד.

עוד נמסר כי נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמסעדות. בחיפוש בבתים נתפס מתקן החסן נייד ודף נייר ובו הוראות להפעלת התוכנה למחיקת החשבוניות מרחוק. עוד לפי הבקשה, היחידה לחשיפת הונאות מחשב ברשות המסים מצאה כי אחד החשודים או מי מטעמו, התחבר מרחוק לשרת, וביצע פעולות שונות במטרה למנוע מהמערכת לעלות כשהחוקרים יגיעו למסעדה, וכן טשטש את עקבותיו בקבצי המערכת.