גופת אדם נתגלתה בדירה ברחוב בורוכוב 9, בשכונת פרדס-כץ, בני-ברק, בסיור שערך פקח התברואה האזורי, אסף צדוק, במסגרת עבודתו העירונית הקבועה באזור. היום בשעות לפנה"צ עצרה תושבת מבוגרת את הפקח, בהיותו ברחוב, וביקשה ממנו לבדוק ריח קשה וחריף מאחת הדירות בבניין

כלים

בהתאם לנהלים, הפקח אינו נכנס לדירות, אלא מפנה את הנושאים לטיפול המוקד העירוני, ואם, אכן, ישנו פגר של בעל-חי מגיעים פועלי התברואה לאספו.

ברם, הואיל והפונה היתה אישה מבוגרת, שטענה כי היא סובלת מריח חריף וקשה ביותר נכנס הפקח לחצר. משלא גילה בחצר כל ממצאים, פנה לכיוון הריח שהגיע מהקומה הראשונה של הבניין, והואיל ודלת הדירה היתה פתוחה מעט נכנס הפקח וראה, לתדהמתו, אדם נפוח השרוע על הרצפה.

בעקבות זאת, טילפן הפקח למוקד העירוני, ואנשי זק"א בני-ברק - גוש דן, שבהנהלת מר חיים נוגלבלט, מנהל האגף לשירותי חירום של העירייה הגיעו למקום, יידעו את המשטרה והגופה פונתה ע"י שוטרים ממרחב דן, בהתאם להנחיות המשטרתיות.