poalimmiקבלן שיפוצים פלסטיני משטחי יהודה ושומרון ועובדיו נעצרו היום ע"י המשטרה, לאחר התפרעות והשלכת קרש ע"י אחד הפועלים לעבר פקח תברואי של עיריית בני-ברק, שפנה אליו בנושא השלכת פסולת בניה לרשות-הרבים

בשעות לפנה"צ יצא פקח לסיור ממונע באזור רחובות ירושלים וחברון בעיר, וכאשר הגיע לרחוב חברון נוכח לראות בפסולת בניה בכמויות גדולות שהונחה בשפת הכביש. הפקח ביקש לשוחח עם הקבלן, כדי לדרוש ממנו הצבת מכולה, בהתאם לנהלי העבודה בעיר, אך אז ניגש אליו אחד הפועלים והשליך לעברו קרש ואחרים איימו בתקיפה. למקום הוזעקו שוטרים ממרחב דן שעצרו את המתפרעים. בעקבות דרישת הפקח הביא הקבלן מכולה למקום והחל לפעול לפי ההנחיות.

לקראת החגים יצאו הרב יעקב אשר, ראש העיר והרב מאיר יהודה מרמורשטיין, חבר מועצת העירייה וראש אגף התברואה בקריאה לציבור הרחב למלא את ההנחיות שהוצאו, כדי לאפשר שמירת עיר נקיה ומבריקה.

בפנייתם הדגישו ראש העיר וראש האגף, כי לקראת החגים תוגבר האגף בציוד נוסף ובעובדים רבים, ובתקופה זו מנוקים רחובות העיר מידי יום, אך, בד בבד, נקרא הציבור לשתף פעולה ע"י הקפדה להוציא פסולת יבשה כגרוטאות וגזם רק בזמנים שנקבעו לכך ולהודיע למוקד העירוני "106" על כל פינוי חריג.

גם סיורי הפקחים, בשיתוף שוטרים, הוגברו והושם דגש מיוחד על מניעת הפרעת נסיעת כלי-רכב, בעיקר, בצירים המרכזיים ועל מתן מעבר בטוח במדרכות להולכי-רגל רבים.