השר להגנת הסביבה גלעד ארדן אשר פעל לביטול ולדחיית אישור הממשלה לקמת תחנת הכח הפחמית באשקלון, קורא לראש הממשלה ולשר התשתיות לבטל את תוכנית הקמת תחנת הכח הפחמית באשקלון ולהודיע לות"ל על הורדת הנושא מסדר יומה

כלים

השר להגנת הסביבה גלעד ארדן אשר פעל לביטול ולדחיית אישור הממשלה לקמת תחנת הכח הפחמית באשקלון, קורא לראש הממשלה ולשר התשתיות לבטל את תוכנית הקמת תחנת הכח הפחמית באשקלון ולהודיע לות"ל על הורדת הנושא מסדר יומה

ארדן :" היום כבר ברור שלישראל ישנן עתודות גז טבעי שיספיקו לעשרות שנים של אספקת חשמל סדירה. המאמצים הגדולים שעשינו עד היום לעצור את הקמתה של תחנת הכח באשקלון הביאו, למזלה של ישראל לעיכוב בהקמתה המיותרת שהיתה גורמת לזיהום אוויר משמעותי, פגיעה בבריאות התושבים ולהוצאה כספית עצומה ומיותרת. "

הנזק הכלכלי שעלול להיגרם למשק הישראלי בעקבות הפעלת התחנה הפחמית המוערך בשיעור של 148,527,300 יורו (מעל 816 מליון ₪) בשנה. עלות זו מוערכת על פי כמות הזיהום הצפויה להיפלט מהתחנה והכפלתה בעלות המוערכת של כל אחד מסוגי המזהמים למשק. העלות הצפויה במשך 50 שנה (אורך חייהן של תחנות פחמיות) – הינה מעל לשבעה וחצי מיליארד יורו. העלות כתוצאה מהפעלת תחנת כח בגז טבעי (באמצעות יחידות במחזור משולב) נמוכה למעלה מפי 10 להספק חשמלי זהה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS