כלים

ארגון עדאלה הגיש היום עתירה לביהמ"ש המחוזי נגד החלטת השב"ס למנוע מאסירים בטחוניים ערבים את הזכות ללימודים אקדמיים. העתירה הוגשה בשמו של תושב טירה בן 25 שהורשע במגע עם סוכן חוץ וכבר השלים שלושה סמסטרים של לימודי משפטים בכלא

לטענת העותר מדובר בהחלטה פוליטית על רקע תנאי השבי של גלעד שליט ואין לה קשר לשיקולי בטחון או סדר בכלא והיא מפלה אסירים ערבים המסווגים כבטחוניים

ארגון עדאלה הגיש הבוקר עתירה לבית המשפט המחוזי בנצרת בדרישה לאפשר לאסיר המסווג כאסיר בטחוני להמשיך את לימודיו האקדמאיים באוניברסיטה הפתוחה. את העתירה הגישה עו"ד רימא איוב מעדאלה, בשמו של האסיר ראווי סולטאני, תושב טירה בן 25, השפוט ל- 68 חודשי מאסר בגין מגע עם סוכן חוץ, ולומד לתואר ראשון במסלול הרוח והחברה באוניברסיטה הפתוחה.

במהלך תקופת מאסרו סיים סולטאני שלושה סמסטרים במסגרת לימודים לקראת תואר ראשון במשפטים ואף נבחן בהצלחה במספר קורסים. לאחר שנרשם ושילם עבור קורסי הקיץ האחרון נודע לו כי שירות בתי הסוהר החליט לאסור על כל האסירים הערבים המסווגים כאסירים ביטחוניים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, ועל כן אינו רשאי להשתתף בלימודים ולהירשם לקורסים בעתיד. האוניברסיטה הפתוחה הינה האפשרות היחידה העומדת בפני אסירים המעוניינים בלימודים אקדמיים, וסגירתה בפניהם תמנע מהם למעשה כל אפשרות של לימודים ברמה זאת .

בעתירה טענה עו"ד רימא איוב כי החלטת שב"ס הינה החלטה פוליטית שהתקבלה כתגובה ישירה על רקע פרשת החייל גלעד שליט וכי שיקולים הקשורים בתנאי כליאתו של גלעד שליט יכולה להיות רלבנטית בהקשרים מסוימים אך לא מהווים שיקול ענייני ורלבנטי לצורך פגיעה בזכויות יסוד של אסירים, ובכללם העותר.

בעתירה הדגיש עדאלה כי החלטת השב"ס ניתנה מתוך חריגה קיצונית מסמכות ונשענת על שיקולים זרים. לטענת עדאלה מדובר בהחלטה פוליטית שלא נובעת מטעמים של שמירה על הביטחון, הסדר והמשמעת בתוך כותלי הכלא, ולא נוגעת לשום עניין המתייחס למסוכנות אישית של העותר כתוצאה מהמשך לימודיו האקדמאיים. עוד מצוין בעתירה כי בג"ץ קבע כי זכויות חוקתיות לא נפסקות עם הכניסה אל הכלא וחשיבותן מקבלת משנה תוקף לאור הכוח העצום שבידי המדינה ביחס לכליאת אסיר.

לדברי עו"ד רימא איוב מארגון עדאלה, "החלטת השב"ס למנוע מאסירים בטחוניים לימודים אקדמיים פוגעת בזכותם לחינוך וכמו כן בשורה של זכויות יסוד שהוכרו כזכויות חוקתיות לרבות הזכות לכבוד ולאוטונומיה אישית והזכות לשוויון, וזאת מכיוון שהחלטה זו לא חלה על אסירים פליליים או אסירים יהודים שהורשעו בעבירות בטחון. מדובר באקט של אפליה בוטה והשפלה של האסירים הבטחוניים הפלסטינים שנובעת מרצון לנקמה פוליטית על רקע פרשת גלעד שליט".