ועדת השרים לענייני חקיקה תדון מחר (א') בהצעת החוק המחייבת את רשות השידור לקיים ערוץ שידורים בערבית ובאנגלית. ח"כ ד"ר נחמן שי (קדימה) יזם את הצעת החוק אליה הצטרפו 25 חברי כנסת מסיעות הבית השונות. גם רה"מ נתניהו התבטא בנושא והביע תמיכה בערוץ חדשות שידורים בערבית ובאנגלית במתכונת הנהוגה במדינות רבות אחרות

הצעת החוק מציעה לתקן מחדל רב שנים, ולקבוע בחוק חובת שידורים בשפה הערבית והאנגלית, שיועברו באמצעות שידור לוויני פתוח, לא מקודד ושניתן לקליטה חופשית, ויופץ לכל ארצות המזרח התיכון, במשך 24 שעות ביממה ושבעה ימים בשבוע. מוצע גם לקבוע שרשות השידור תגבש, תכין ותגיש לשר תכנית להוצאתם לפועל של השידורים, בהתאם להצעת החוק, בתוך 30 ימים מיום תחילתו של החוק, ושהשידורים יחלו בתום שישה חודשים מיום תחילתו של החוק.

ישראל היא המדינה היחידה באזור הזה שאינה מקיימת שידורים בערבית ובאנגלית ולעומת זאת תושביה חשופים לכל מילה משודרת מהמרחב סביבם. יש מאות ערוצי טלוויזיה שמשודרים באמצעות לווין למרחב שלנו, אף לא אחד מהם ישראלי.

כבר באוגוסט 2001 החליטה ממשלת ישראל להרחיב את שידורי הטלוויזיה בערבית ובאנגלית, שיועברו באמצעות שידור לוויני פתוח, וכן באמצעות הכבלים ושידורים ישירים בלווין הממשלה קבעה באותה החלטה תקציב חד-פעמי בגובה 5 מיליון שקלים חדשים, שיועדו לחכירת מקטעי לווין.

בהחלטת הממשלה על הקמת מערך הסברה לאומי מיולי 2007 הוחלט כי יש להטיל על השר הממונה על רשות השידור להציע לממשלה, בתוך 30 יום, הצעה להגדלת טווח השידור של קול ישראל בערבית ולשדרוג משמעותי של טווח השידור של שידורי הטלוויזיה בערבית.

חודשיים לאחר מכן, בספטמבר 2007, דנה הממשלה ברפורמה ברשות השידור ובתוכנית לשיקום השידורים בשפה הערבית, ובהחלטתה נקבע כי בהמשך להחלטתה מחודש יולי, יפנה השר לרשות השידור על-מנת שתפעל לקיום שידורים ברמה נאותה וברמת טכנולוגיה אפקטיבית לאוכלוסיה דוברת הערבית, בארץ ובמדינות השכנות.

עוד הוחלט כי השר יפנה לרשות השידור כדי שתגבש תוך 30 יום תכנית להוצאתם אל הפועל של שידורים כאמור בשפה הערבית ברדיו ובטלוויזיה, עד 24 שעות שידור ביממה.

בדוח מבקר המדינה השנתי 60א מינואר 2010, העיר המבקר על כך שהחלטות הממשלה מיולי 2007 ומספטמבר 2007 בתחום השידורים הממלכתיים בשפה הערבית לא מומשו עד מועד סיום הביקורת. המבקר אף הדגיש כי אסור להשלים עם מצב שבו לא יינתן הלכה למעשה מענה הולם בחזית התקשורתית-הסברתית בשידורים אפקטיביים להסברת תמונת המצב ועמדותיה של המדינה לקהלי היעד בשפה הערבית, בדגש על עת חירום.

ח"כ ד"ר נחמן שי: "מדינה המצויה במזרח התיכון ואינה מדברת לשכנותיה בערבית ובאנגלית, גוזרת על עצמה בידוד, עוינות ואטימות. בעבר יזמה ישראל דיאלוג תקשורתי עם שכנותיה ואילו כיום, התהפכו היוצרות והמדינות הסובבות אותנו משדרות בשפות אלה לתושביהם, למרחב המזרח התיכון ואפילו מעבר לו".