עיריית בני-ברק הינה העיר המובילה בארץ באיסוף עצמי של קרטון לצורך מיחזור- כך כותב מר גלעד ארדן, השר להגנת הסביבה במכתבו להרב יעקב אשר, ראש העיר, שנתקבל בימים אלו במשרדו

כלים

במכתב, שהעתקיו מופנים למר שלמה בוחבוט, יו"ר מרכז השלטון המקומי; למר יורם הורוביץ, סמנכ"ל קהילה ושלטון מקומי ולמר ברוך ובר, מנהל מחוז תל-אביב במשרד להגנת הסביבה, כותב השר גלעד ארדן, כי קיבל את מכתבו של מנכ"ל אמניר מיחזור, קבוצת נייר חדרה על הירתמותו האישית של ראש העיר להעלאת שיעור המיחזור בעיר, וכפי שמציין מנכ"ל "אמניר", עיריית בני-ברק, בראשותו של הרב יעקב אשר, היא הרשות המובילה באיסוף עצמי של קרטון מבין כל הרשויות.

השר מוסיף, כי בהתאם לדיווח מנכ"ל חב' "אמניר" לקח על עצמו ראש העיר את המשימה, ותוך זמן קצר הביא לשינוי שתורם הן להעלאת איכות החיים והסביבה בבני-ברק והן לקידום מהפכת המיחזור שכה חיונית לדור זה ולדורות הבאים. לאחר הבעת הערכה, מביע השר את תקוותו, שהעירייה תפעל באותה רוח לקידום תהליך ההפרדה במקור בעיר בני-ברק.

את מכתבו מסיים השר בהדגישו, כי המשרד, מצידו, יעשה את כל הנדרש כדי לסייע בכל הקשור לנושאי הגנת הסביבה והעלאת איכות החיים בעיר.

אגף התברואה של עיריית בני-ברק, בראשות הרב מאיר יהודה מרמורשטיין, חבר מועצת העירייה ובהנהלת מר נתנאל נחום, פועל בתחומי איסוף הקרטון, בהתאם למדיניות ראש העיר, בכיוון שונה מרשויות מקומיות רבות, שאינן מפרידות בין הקרטונים לבין האשפה הרגילה, מעבירות את האשפה כולה בלא הפרדה לאתר פינוי ואף משלמות בעבורה סכום גבוה יותר, בשל הגדלת כמות הפינוי כתוצאה מאי ההפרדה. לעומתן, עיריית בני-ברק מפרידה את הקרטונים מהאשפה כולה ומעבירה אותם לחב' "אמניר", שזכתה במכרז, ומקבלת תמורתם סכומי כסף נכבדים, ולא מכבר אף קיבלה בעבורם סכום של כחצי מליון ₪.

בחודשים האחרונים גם תוגבר מערך איסוף הקרטונים, באמצעות הכנסת עשרות רבות של כלי-אצירה לריכוז הקרטונים, שנרכשו בסיוע המשרד הממשלתי להגנת הסביבה ובכספי התמורה על הקרטונים, ובנוסף לכך, הוסיפה העירייה עשרה מכבשים למרכזים העמוסים בקרטונים, ובכך מייעלת העירייה את פעילות האיסוף.

בתכנית העירייה להגיע בקרוב לאיסוף של מעל 200 טון קרטון בחודש, וזאת בהמשך לעליה הגדולה של איסוף קרטונים בתקופה שלפני פסח בשנה האחרונה שעמד על 176 טון, לעומת 45 טון בתקופה זו בשנה שקדמה לה.

כדי לייעל את עבודת האיסוף, בכוונת העירייה לשנות את מתקני הקרטון למעוצבים יותר, להגביר את פרסום הנושא בכלי תקשורת שונים ולשלב את בתיה"ס בפעילות מיחזור נייר לבן ע"י הכנסת 50 מיכלים, בני 1100 ליטר, לאיסוף נייר כזה. כמו"כ יוכנסו מתקנים נוספים לאיסוף בקבוקי פלסטיק, שיביאו לשינוי פני המיחזור בעיר בלא עלויות כספיות נוספות, להפחתה בכמות הפסולת המוטמנת  ובנפח האשפה שנתפס בפחים.

בפרסומי העירייה יודגש לציבור הרחב, כי איסוף הקרטונים ובקבוקי הפלסטיק מהעסקים ומהבתים, באמצעות המתקנים המיועדים למטרות אלו יביא לעיר נקיה, להפחתה בכמות אשפה המגיעה לתחנת המעבר שבאתר חיריה, ליותר קרטון ופלסטיק לחברת "אמניר" ולרווח כלכלי לעירייה .

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS