אירוע הצגת תאגיד התיירות החדש של אילת בפני מועצת העיר והשותפים לתאגיד יתקיים, ביום חמישי הקרוב, ה – 24.6.2010 בשעה 18:00 בקמפוס אילת של אוניברסיטת בן גוריון. ביום ראשון הקרוב, ה – 27.6.2010 בשעה 18:00 תתקיים ישיבת מועצת עיר לא מן המניין מס' 28/12 (953), בחדר הישיבות בבית התמר

אירוע הצגת תאגיד התיירות החדש של אילת בפני מועצת העיר והשותפים לתאגיד יתקיים, ביום חמישי הקרוב, ה – 24.6.2010 בשעה 18:00 בקמפוס אילת של אוניברסיטת בן גוריון. ביום ראשון הקרוב, ה – 27.6.2010 בשעה 18:00 תתקיים ישיבת מועצת עיר לא מן המניין מס' 28/12 (953), בחדר הישיבות בבית התמר

על סדר היום: דיון ואישור הקמת "תאגיד עירוני">תאגיד עירוני לתיירות. הצעת ההחלטה: לאשר הקמת "תאגיד עירוני">תאגיד עירוני , שיאוגד כחברה לתועלת הציבור (חל"צ), שמטרותיו העיקריות לקדם את מטרותיה של "העיר אילת">העיר אילת בתחום התיירות, ושייקרא "החברה העירונית לתיירות - אילת בע"מ". לאשר את התוכנית האסטרטגית להקמת החברה, את הבדיקה הכלכלית שנערכה ואת התקנון המוצע שגובשו למען החברה, על פי חוות הדעת של היועצת המשפטית לעירייה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS