כלים

מפקחי מינהל מקרקעי ישראל פינו השבוע חוות סוסים בלתי חוקית, שהוקמה על אדמות מדינה המיועדות לחקלאות, במערב אור יהודה

חוות סוסים בלתי חוקית, בשטח של למעלה מדונם, פונתה במסגרת מבצע אכיפה של מפקחי מינהל מקרקעי ישראל מאדמות מדינה חקלאיות במערב אור יהודה.

החווה שהוקמה על אדמות מדינה היא למעשה פלישת קרקע בלתי חוקית. חבורת הפולשים הקימה במקום לפני מספר חודשים, חווה ובה סוסים ועופות, ללא קבלת כל אישור מהמינהל.

לאחר שמפקחי המינהל הודיעו לפולשים כי יפונו בצו סילוק פולשים וכי פלישת קרקע היא עבירה פלילית שדינה עד שנה מאסר בפועל, העדיפו הפולשים לנטוש את אדמות המדינה, כשהם לוקחים את בעלי החיים איתם.

מפקחי מינהל מקרקעי ישראל פינו את הציוד שהותירו אחריהם הפולשים במקום, שכלל לול עופות, גרוטאות מתכת ועוד, שילטו את המיתחם בשלטי אזהרה והחזירו את השטח לחזקת הציבור.

ממונה הפיקוח במחוז ת"א במינהל מקרקעי ישראל, יוסי כהן, אומר כי מינהל מקרקעי ישראל ימשיך באכיפה הבלתי מתפשרת כנגד תפיסת קרקעות הציבור בניגוד לחוק.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS