78% מהציבור בעד יישום המלצות טרכטנברג להוצאת גברים חרדים לעבודה - תוכנית ליבה חובה והגבלת המימון לישיבות. מנכ"ל חדו"ש הרב רגב: "הציבור מבין את מה שאיציק שמולי ודפני ליף מסרבים לדבר עליו, והפוליטיקאים נמנעים מלעסוק בו: היעדרות הגברים החרדים משוק העבודה הפכה לסכנה קיומית לישראל"

78% מהציבור היהודי, ארבעה מכל חמישה משיבים, תומכים ביישום המלצות ועדת טרכטנברג בנושא הוצאת חרדים לעבודה. רק 22% מתנגדים. זאת, למרות ההתנגדות החריפה של המפלגות החרדיות.

בין החילונים עולה התמיכה ל-90% ובין העולים ל-85%. אבל גם בקרב הציבור הדתי תומכים ביישום ההמלצות 67%, כלומר שני שליש. 94% מהמשיבים החרדים התנגדו.

כך עולה מסקר שביצע מכון סקרי דעת הקהל סמית עבור עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון בשבוע שעבר. הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של 500 איש מקרב האוכלוסייה היהודית הבוגרת.

השאלה שנשאלה היתה: "ועדת טרכטנברג המליצה על שורת צעדים בתחום הצדק החברתי וביניהם צעדים לשילוב חרדים בשוק העבודה. בין היתר המליצה לחייב לימודים כלליים בתי הספר החרדיים ולהגביל את לימודי האברכים בישיבה לחמש שנים. המפלגות החרדיות מתנגדות לצעדים אלה בחריפות בטענה שמדובר בהתערבות באורח החיים החרדי. האם לדעתך על הממשלה ליישם המלצות אלו"?

התמיכה ביישום המלצות ועדת טרכטנברג להוצאת גברים חרדים לעבודה בקרב מצביעי המפלגות הגדולות בקואליציה גדולה מאוד. 75%, שלושה רבעים, ממצביעי הליכוד בעד יישום ההמלצות ו-78% ממצביעי ישראל ביתנו. בקרב מצביעי המפלגות החילוניות באופוזיציה התמיכה קרובה למאה אחוז, קדימה - 98% והעבודה - 97%.

מנכ"ל עמותת חדו"ש הרב עו"ד אורי רגב אומר בתגובה כי "ממצאי הסקר מעידים על כך שהציבור מבין את מה שאיציק שמולי ודפני ליף מסרבים לדבר עליו, והפוליטיקאים נמנעים מלעסוק בו: היעדרות הגברים החרדים משוק העבודה הפכה לסכנה קיומית לישראל".

לדברי רגב, "ועדת טרכטנברג העזה לעשות את מה שרבים לא העזו לפניה, והבהירה שלא ניתן להביא לשגשוג הכלכלה בישראל בלי לגרום לחרדים להשתתף בשוק העבודה. הועדה גם הבהירה שזה לא יקרה בלי אכיפת תוכנית הליבה והגבלת משך הלימודים בישיבה. אם המשמעות היא הוצאת המפלגות החרדיות מהקואליציה והקמת ממשלה אזרחית, הציבור רק יברך על כך. כל ממשלה שתמנע מעשיית הדרוש להצלת הכלכלה והחברה הישראלית, תיזכר כממשלה שמכרה במודע את עתידנו ועתיד ילדינו עבור נזיד שלטון קצר מועד".