ריחות רעים הם מטרד סביבתי המחייב בחינה של מקור הריח וטיפול בו, אולם ללא איתור של מקור הריח, כיצד ניתן לדעת על מי חלה האחריות לטיפול בו?

 

ריח רע בסביבת מגורים, שאינו נובע באופן ברור מאחת הדירות, יטופל על ידי הרשות המקומית אשר בהתאם לממצאי הריח תישא באחריות לטיפול או תטיל אותה על בעל הנכס, הדירה או העסק האחראי למפגע.

ריח רע במקום העבודה עשוי להוות מפגע בריאותי לעובדים ומפגע סביבתי נרחב יותר, לפגוע בפרודוקטיביות ולהביא לירידה בתפקוד ואף לסכן את בעלי העסק בתביעות ובקנסות בגין יצירת מפגע ריח, זיהום או אחר.

במקרה בו עובדי מפעל, חנות, מסעדה או כל בית עסק אחר מתלוננים על ריח לא נעים במבנה או בסביבתו, שאינו מתנדף לאחר אוורור, ניקיון או בכל דרך טיפול עצמאית, על בעל העסק לפנות לחברה מקצועית העוסקת בטיהור ובסינון אוויר, לבחינת סוג הריח המטריד ולטיפול מקצועי בו.

 

סוגי מטרדי ריח

אבחון מקור הריח יעסוק ראשית בשאלה האם מדובר במפגע ריח פנימי- אשר מקורו בתוך המבנה, או במפגע ריח חיצוני- ניחוח לא נעים אשר מגיע מבחוץ ומציף את המבנה ומקום העבודה.

בין מפגעי הריח החיצוניים הנפוצים ניתן למצוא ריח רע הנוצר בשל ביוב פתוח, הצפת ביוב, בור שופכין שעולה על גדותיו, מתקני פסולת שאינם מתוחזקים כראוי, קרבה למשקים ולאזורי חקלאות.

מטרד ריח פנימי שמקורו במבנה עצמו עשוי להעיד על תקלה במערכות סינון האוויר במתחמי עבודה יצרניים, מערכת סינון אוויר שאינה מותאמת לפעילות ולמזהמים שיוצרת הפעילות, שימוש במכשירים ובכלים המשחררים מזהמים בצורה לא מבוקרת, תחלופת אוויר נמוכה ועוד.

הבנה של מקור הריח תסייע בהתאמת הפתרון לסילוקו, בשילוב אמצעים ומערכות אשר ימנעו יצירת מפגעים סביבתיים נוספים, ובשיפור איכות החיים והבריאות של העובדים, המבקרים והסובבים את המקום.

 

דרכים להתמודד עם מטרדי ריח

חברת איירקונטרול מעניקה פתרון אוורור תעשייתי, מתמחה גם באיתור מטרדי ריח פנימיים וחיצוניים והן בטיפול מקצועי ויעיל בהם, ומסייעת לארגונים ולתעשיות בשילוב מערכות תומכות לטיהור ולסינון האוויר בהתאם לפעילותם ולדרישות החוק החלות עליהם.

טיפול בריחות רעים מתבצע במספר אפיקים:

איתור הליקוי היוצר את הריח וטיפול בו- בין אם מדובר בתקלת ביב מקומית ובין אם במזגן אשר פולט מזהמים כתוצאה מהתגבשות עובש וזיהומים, הטיפול הראשוני יכלול תיקון, ניקוי או חידוש של האלמנט הגורם למפגע, בהתאם לצורך.

טיפול נוסף הוא באמצעות יניקת האוויר הקיים מן החלל הנגוע והזרמת אוויר נקי ומסונן בהיקף גבוה, תוך פירוק הרכיבים שיוצר מפגע הריח באמצעות ערפול, חימום ופתיחת נקבוביות בהם עשוי להילכד ריח רע דוגמת קירות ומשטחים, ניטרול באמצעות ריאקציה עם גורמי ריח ומזהמים, חיטוי ושיטות נוספות.

תכנון והתקנת מערכות סינון אוויר והגברת תחלופה האוויר במבנה על פי צורך ובהתאם לאופי הפעילות, המזהמים והמפגעים שהוא מייצר.

חשוב לפנות לגורם מקצועי בשלב מוקדם ועם איתור מפגעי הריח ולא להזניח את הבעיה. מלבד היותו מפגע ומטרד בפני עצמו ריח רע עלול גם להעיד על בעיה חמורה יותר, חשיפת העובדים והמבקרים לזיהומים חמורים ומזיקים, תקלה ממכשור או במערכת יקרת ערך, להשפיע על איכות הייצור והתוצר הסופי ולגרום לנזקים מצטברים גבוהים ויקרים.