אושרה התוכנית של רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף עם המועצה האזורית עמק יזרעאל ורשות התעופה האזרחית, במנחת מגידו, להסדרת הפעילות הקיימת והמתוכננת במנחת. בשבוע שעבר קיבלה הועדה המחוזית מחוז צפון החלטה לתת לתכנית תוקף ובכך להביא לסיום הליך תכנון שנמשך כ-15 שנים, אשר כלל דיונים רבים על היבטי מזעור השפעות ומגבלות על אזור עמק יזרעאל, ותאום עם כלל הישובים הסמוכים והחקלאים הפועלים באזור

כלים
הדמיית תוכנית מנחת מגידו. קרדיט: ציונוב ויתקון אדריכלים
הדמיית תוכנית מנחת מגידו. קרדיט: ציונוב ויתקון אדריכלים

 

התכנית שאושרה (שחלה על שטח  בגודל  כ-26 אלף דונם), כוללת הסדרה של חלק ממסלול המתאים לכלי הטייס הפעילים כיום ,באורך של כ-1,200 מ'. מציעה שטח לתוספת רחבת חנייה ומבנים לאחסון כלי טייס (הנגרים) לשימושים שונים וכן מסדירה ומשלימה תשתיות חסרות. שטח התכנית האזרחית בתחום המנחת, עומד על כ- 150 דונם והיקף הבינוי הכולל הוא כ-20,000 מ"ר.

התוכנית מאפשרת פיתוח בתחום הצפוני של המנחת, ומגדירה מתאר כללי לשימוש עתידי בחלקו הדרומי.

מנחת מגידו הוקם לפני קום המדינה בשנת 1941 ע"י הבריטים ומאז מתקיימת בו פעילות תעופתית ענפה –באופן שעד עתה טרם הוסדר מבחינה חוקית. לפני מספר שנים הסכים משרד הביטחון להעביר חלק משטח המנחת לרשות מקרקעי ישראל על מנת לקדם תוכנית אזרחית, רשמית במנחת שתענה על הצרכים ותיקח בחשבון את הפעילות במרחב הסמוך. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף עם המועצה האזורית עמק יזרעאל ורשות התעופה האזרחית, קידמו את התכנית להסדרת הפעילות הקיימת במנחת מגידו בתיאום עם הישובים הסמוכים והחקלאים באזור. המטרה היתה, כאמור, להסדיר את הפעילות מבלי לייצר מגבלות על החקלאות באזור ותוך התחשבות ומניעת מטרדים לשכנים.

הפעילות האזרחית המבוקשת במנחת תעופה מגידו כוללת: הפעלת מטוסים ומסוקים חקלאיים, אחסנתם ואחזקתם (כולל חומרי ריסוס והדברה); הפעלת מטוסים ומסוקים לצרכי כיבוי שרפות; הפעלת בי"ס ללימוד טיס ומקצועות התעופה; הפעלת מטוסים פרטיים, מסחריים וספורטיביים, אחסנתם ואחזקתם; הפעלת דאונים, אחסנתם ואחזקתם; הפעלת מטוסים ישנים/עתיקים בעלי יכולת טיסה (VINTAGE), וכן הקמת מרכז מורשת לתעופה בארץ ישראל; שמירת המנחת כש"ת בחירום לחיל האוויר ובהתאם לדרישות מעהב"ט; מתן שרותי אחזקה למטוסים ברמת רעש בקטגוריה התואמת את קטגוריית המטוסים המאושרים להשתמש במנחת; מתן שרותי בדק, ואחזקה למטוסים קלים כולל מסוקים; מתן שרותי אחסנה סגורה ופתוחה למטוסים המורשים להשתמש במנחת ו- שימושי שירות נלווים שונים, כגון: כיבוי והצלה, הנהלה ואחקקה, ביטחון וכו'.

המנחת משמש כיום ללימוד טיס, פעילויות נופש לחובבי טיס ודאייה, טיסות ריסוס וטייסת כיבוי אש ונועד לשמש את כל תושבי אזור הצפון.

מטרות התוכנית הן שינוי ייעוד קרקע חקלאי לשטח שייעודו מנחת לתעופה קלה, מסלולים, אזורי שרות של המנחת, מתקנים הנדסיים, תחנת תדלוק למטוסים, דרכים, חניונים, שטחים ציבוריים פתוחים, יער ושטח חקלאי.

עוד כוללת התוכנית שימור של שלושה מבנים מימי המנדט הבריטי, לצד שימור משאבי טבע, בהם יער, נחל ואזור טבעי עם פריחת כלניות המהווה מוקד לבילוי בחיק הטבע, פיתוח נופי לאורך יובל של נחל הקישון וושטח נוסף לטובת מתחם להקמת מוזאון לראשית התעופה העברית, שהחלה במנחת זה.

התכנית תוכננה ע"י אדריכל ליאור ויתקון ממשרד ציונוב ויתקון אדריכלים.

עידית הוברמן מתכננת המחוז: מנחת מגידו היא תכנית חשובה מאוד למחוז כולו ולעמק בפרט. נותנת מענה לפעילות אווירית אזרחית מגוונת שקיימת מזה שנים רבות בצורה מיטבית, ומוסיפה שימושים חיונים נילווים כגון: הקמת מרכז מורשת לתעופה.