מרחב צפון - ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על "בצלאל יוסף רוזנצוויג" כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 12 יח"ד בשכונת יובלים, קרית שמונה

במכרז זה הוגשו 37 הצעות.

המגרש נמצא בתחום תכנית יובלים א'. השכונה מתפרשת על שטח של כ-941 דונם, מתוכו שטח של כ-200 דונם לפארק נחל עיון. השכונה כוללת מגורים בהיקף של -910 יח"ד, כמחציתן בבניה צמודת קרקע מסוגים שונים וכ-500 יח"ד בבנייה סמי-רוויה לצד שטחים למסחר, תעסוקה ותיירות, מוסדות ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.

מרחב מרכז

מכרז מס': מר/284/2022 יבנה

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על "מטילדה אילייגויב" ו-"סהר אריאן" כזוכים במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 2 יח"ד ב-2 מגרשים בבנייה נמוכה ביבנה

במכרז זה הוגשו 40 הצעות.

המגרשים נמצאים בתחום תוכנית שכונת רמות ויצמן ביבנה המתפרשת על כ-66 דונם וכוללת מגורים (כ-196 יח"ד) לצד שטחים למסחר, דרכים ושטחים ציבורים פתוחים.

מכרז מס': מר/420/2021 אלעד

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על "אלמוג (כ.ד.א.י) בע"מ", "שמואל ברוך יזמות ובניה בע"מ", "אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישראל בע"מ", "תצפית מכרזים 2021 בע"מ", "רייסדור יזמות בע"מ", "י.ד. ברזאני נכסים ובנין בע"מ (1983)" ו-"אפי קפיטל בינוי בע"מ" כזוכים במכרז לצביון החרדי במסלול "דיור במחיר מטרה" לרכישת זכויות חכירה ב-7 מתחמים לבניית 938 יח"ד לבנייה רוויה למגורים, מסחר ומבני ציבור באלעד.

במכרז זה הוגשו 16 הצעות.

המגרשים נמצאים בתחום תכנית אלעד הנפרשת על שטח של כ-2,663 דונם. השכונה כוללת מגורים בהיקף של כ-4,200 יח"ד, שטחים למבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים ואזור תעסוקה בהיקף של 1.2 מיליון מ"ר שיבטיח מענה כלכלי לישוב ולתושביו.

מרחב דרום

מכרז מס': בש/131/2022 באר שבע

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על "אחים אום חברה לעבודות בניין השקעות ופיתוח בע"מ", "פ.א.ר חוצה הנגב בע"מ" ו-"טכנו דנינו אחזקות בע"מ" כזוכים במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 53 יח"ד בבנייה צמודת קרקע בשכונת רקפות, באר שבע.

במכרז זה הוגשו 33 הצעות.

המגרשים נמצאים בתחום תכנית שכונת הרקפות הנפרשת על כ-4,525 דונם וממוקמת בצפון העיר באר שבע. השכונה כוללת מגורים בהיקף של כ-4,150 יח"ד, מוסדות ציבור, מסחר ושטחים פתוחים.