שני מכרזים ראשונים שמתפרסמים היום באתר הרשות ניתנים להגשה דיגיטלית באתר.

מהיום ניתן להגיש לא רק את ההצעות למכרז באתר  הרשות אלא גם את הערבות המצורפת באופן דיגיטלי.  שני המכרזים הראשונים הם מכרז בגבעת שמואל שם מתפרסמות 200 יח"ד ומכרז ביהוד שם מתפרסמות 462 יח"ד.

מדובר בשיפור של ממש, עליו עמלו ברמ"י במשך חודשים ארוכים, אשר חוסך זמן יקר ליזמים הניגשים למכרזי הרשות ומייתר את הצורך להגיע ולשלשל את הצעה לתיבת המכרזים. לאחר הגשת ההצעות וקליטתן במערכת המכרזים יעברו ההצעות הליך בקרה ולאחר שועדת המכרזים דנה בהצעות ומכריזה על הזוכים יוכלו היזמים שניגשו למכרז להתעדכן באזור האישי באתר לגבי זכייתם .

המשך ההתנהלות של הזוכים מול הרשות תוכל להתקיים אף היא באמצעות אתר הרשות – באזור האישי.

יזמים שיבקשו לצרף להצעתם ערבות פיזית, יידרשו להגישן בתיבת המכרזים הפיזית שתוצב במרחב עד שיוחלט אחרת.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS